Kamperen in de woonkamer: bewoners Kruisbergflat zitten wekenlang in rommel, stof en herrie

Saskia Knegtering
IJmuiden

Terwijl de mensen gewoon thuis zijn worden uit hun woningen in de Kruisbergflat asbest verwijderd, kozijnen uitgezaagd en tegels weggejekkerd. Onder de noemer 'Verbeteronderhoud' laat Woningbedrijf Velsen haar huurders wekenlang kamperen in hun eigen woonkamer.

Afgelopen maandag ontstond bijna opstand in het flatgebouw toen het gehamer en geboor ook nog eens tot half elf 's avonds doorging. De gedupeerden zitten in een spagaat. Als ze tumult gaan maken, zitten hun buren nóg langer in het lawaai vanwege de vertraging die door protest ontstaat. De sfeer is prikkelbaar.

,,Bijna alle bewoners zijn vooraf akkoord gegaan met het project'', meldt een woordvoerder van de corporatie. ,,Niemand heeft te kennen gegeven vervangende woonruimte te willen en we hebben het echt niet mooier voorgesteld dan het is. Onze ervaring is dat mensen liever thuisblijven zodat ze de verbouwing in de gaten kunnen houden.''

Bewoners van de Kruisbergflat zeggen te bang te zijn om aan de bel te trekken en denken dat de bewonerscommissie op de hand van het woningbedrijf is.

Discussie

Een lid van de bewonerscommissie zegt anoniem dat er veel discussie is geweest over de vergoeding bij uitlopen van het werk. In plaats van voor de huurderbelangen op te komen.

Een lid van die commissie, dat niet bij naam genoemd wil worden, zegt echter dat ''het Woningbedrijf deze week door het stof is gegaan.'' Daarmee doelt de persoon in kwestie op een passage in een brief waarin de corporatie zich eenzijdig terugtrekt uit een overeenkomst voor schaderegeling bij uitloop van het werk.

Oudere alleenstaande

IJmuidenaars uit de Kruisbergflat durven wel wat te vertellen aan de krant, mits het anoniem kan. ,,Wat hier gebeurt is niet toelaatbaar. Heus, ik red me wel, maar die oude dame op de galerij met haar rollator of die hoogzwangere vrouw verderop, daar maak ik me echt zorgen over. Hoe kun je die mensen nou wekenlang in zo'n rommel laten zitten.''

Bewoners klagen dat ze niet weten waar ze aan toe zijn. ,,Dán zijn ze bij je binnen en slopen ze je toilet eruit en dán zie je ze dagen niet'', zegt dezelfde meneer.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.