Schooladvies leraar is leidend

Marieke de Kok
Velsen

De Velsense scholen stappen gezamenlijk af van de nieuwe Haarlemse methode om brugklassers in te schrijven. Primair en voortgezet onderwijs hebben een eigen methode ontwikkeld om de twaalfjarigen in te schrijven op hun nieuwe school. De aanmeldprocedure is zo in de hele gemeente voor elke school gelijk.

De Haarlemse methode voldoet eigenlijk niet in Velsen. In Haarlem is op sommige scholen sprake van loting, maar in Velsen speelt dat probleem niet. Hier neemt het aantal kinderen af waardoor scholen eigenlijk altijd wel plek hebben.

Ander verschil is het leerniveau. In Haarlem mag je maar één onderwijsniveau aangeven op het aanmeldformulier. In de Velsense methode zijn mengvormen - zoals mavo/havo of basis/kader - toegestaan. Sommige scholen hebben namelijk ook gemengde brugklassen of dakpanklassen. Marc Boelsma, rector van het Vellesan College: ,,Het kan wel, maar heeft niet de voorkeur.’’

De aanmeldprocedure is nieuw ontwikkeld en gaat vanaf 1 januari van kracht. Grootste verandering is dat de score op de eindtoets van groep 8 niet meer meetelt in het definitieve schooladvies. Het advies van de juf of meester is leidend. Op 1 maart moet het advies bij ouders en de leerling bekend zijn. Vervolgens moeten die zich voor 1 april ergens inschrijven. Daarna wordt de eindtoets pas uitgevoerd. Als het goed is, bevestigt de uitslag het gegeven schooladvies. Als de uitslag van die toets anders is dan het advies van de groepsleerkracht, kan het advies worden aangepast, maar Boelsma verwacht niet dat dit vaak nodig zal zijn. ,,Leerkrachten kunnen hun advies meestal goed onderbouwen aan de hand van eerdere toetsen en hun ervaringen.’’ Wat er met de status van de eindtoets gaat gebeuren is nog onduidelijk. Nu is juist de score op de eindtoets heel belangrijk, terwijl dat vanaf 2015 dus juist niet meer het geval is.

Wanneer een kind uit Velsen graag naar een Haarlemse school wil, moet het Haarlemse aanmeldformulier ingevuld worden. Op 27 maart wordt daar geloot onder het toeziend oog van een notaris. Als er geen plek meer is op de school van eerste voorkeur, kan het kind naar de tweede of derde voorkeursschool. In Velsen is bijna altijd nog plek. ,,In de Haarlemse procedure zouden wij als Velsense scholen een maximum aantal leerlingen moeten aangeven, maar dat maximum zou nooit gehaald worden.’’

Deze scholen doen mee: Duin & Kruidberg mavo, Gymnasium Felisenum, Ichthus Lyceum, Maritiem College, Technisch College, Tender College en Vellesan College.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.