HOV-sceptici voelen zich genegeerd

Impressie HOV-baan over oude spoor, bij Groeneweg.

Impressie HOV-baan over oude spoor, bij Groeneweg.© HOV Velsen

Friso Bos
Velsen

,,We zijn niet tegen het Hoogwaardig Openbaar Vervoer, maar wel tegen een deel van het beoogde tracé’’, zegt Aad van de Aar uit Velsen-Zuid andermaal. Met honderden buren en een vijftal belangengroepen probeert hij de route over het oude spoor parrallel aan de Minister van Houtenlaan in zijn woonplaats te wijzigen. Die burgerparticipatie komt echter matig uit de verf. ,,We worden genegeerd door gemeente en provincie. We zijn het helemaal beu.’’

De omwonenden vragen om een informatieavond waarop zij gezamenlijk vragen kunnen stellen. Het HOV-projectbureau organiseert vervolgens inloopavonden waarop de omwonenden individueel met algemene vragen naar voren kunnen komen.

Beoogd bouwer Heijmans laat momenteel huisbezoeken afleggen aan bezwaarmakende belanghebbenden. ,,Alleen daarvoor huren ze een zzp’er in. Die weet op de moeilijke vragen ook geen antwoord’’, weet Van de Aar. ,,Dus de situatie blijft onveranderd: we krijgen geen antwoord.’’

Voorbereidingen

De omwonenden hadden de provincie ook nog verzocht de informatieavonden die recent werden gehouden even op te schuiven totdat Raad van State uitspraak heeft gedaan. Immers, het bestemmingsplan is nog niet formeel en wordt dat wellicht nooit. De uitspraak wordt eind september verwacht, de informatieavonden afgelopen week en ook gisteravond gingen gewoon door.

,,Alsof er niks aan de hand is’’, zucht Van de Aar. ,,Net als de voorbereidingen op het werk in het geval dat het bestemmingsplanwijziging wel formeel wordt. De gemeente en provincie respecteren de burgers niet. Werkplaatsen worden al ingericht en dan te bedenken wat een overlast het verwijderen van groen heeft gegeven.’’

Onjuist

HOV-scepticus of niet, niemand kan ontkennen dat vanuit de HOV-organisatie de berichtgeving naar de omwonenden soms onvolledig of onjuist is. Daarop zijn telkens wel excuses gemaakt maar er wordt voorbij gegaan aan het feit dat deze periode zeker voor oudere omwonenden bijzonder stressvol is. ,,En dan doen ze net of het om een handvol mensen gaat’’, zegt Van de Aar. ,,We vertegenwoordigen veel meer dan de 178 mensen en 5 stichtingen die ondertekenen. In de buurt wonen 1800 mensen en daarvan zijn velen het met ons eens.’’

En onder die 1800 zijn oud-topambtenaren, juristen, stedebouwkundigen etcetera. Mensen met kennis die graag van a tot z betrokken willen worden bij het proces.

Tunneltje

En dan zijn zeven vergunningaanvragen in de zomertijd, voor het geval het bestemmingsplan succesvol gewijzigd wordt, zonder toelichting in een van de informatiebijeenkomsten, op zijn zachtst gezegd onsierlijk. ,,Bovendien staan er fouten in waartegen we bezwaar hebben gemaakt.’’

Dan zijn er nog een hele rits vragen waarop de omwonenden van de Minister van Houtenlaan geen antwoord zeggen te krijgen. ,,Bijvoorbeeld over het tunneltje tussen de woningen 26 en 28. Wat gebeurt daar mee? Wanneer wordt er gesloopt? Hoe wordt er materiaal afgevoerd? Ga zo maar door.’’

Het kappen van bomen is ook een gevoelig punt. Het bouwplan Minister van Houtenlaan kon gebouwd worden mede dankzij een door bewoners betaald en opgelegd groenplan. ,,Gelet op een erfpachtsituatie van de grond waarop een deel van deze bomen staan willen wij hier volledige duidelijkheid over’’, zegt Van de Aar. Een eerder door de bewoners ingediend alternatief, met minder bomenkap aan de Van Houtenlaan, haalde het niet.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.