Dorpsraad Wijk aan Zee wil meer maatregelen van Tata

Tata Steel IJmuiden. Foto Fokke Zaagsma

Wijk aan Zee

De Dorpsraad Wijk aan Zee is sceptisch over de maatregelen die Tata Steel heeft genomen om de uitstoot van dioxine terug te brengen.

Uit metingen is gebleken dat de sinterfabriek te veel dioxine uitstoot. Het staalbedrijf heeft daarom vorige maand de herinzet van twee stoffen gestaakt. Het gaat om hoogovengasstof en hamerslag. Hoogovengasstof bevat, naast ijzeroxides en koolstof, ook chloride. Hamerslag is een oliehoudende reststof, die vrijkomt bij het warmwalsen van plakken tot rollen staal. Sauw Buwalda van de milieuwerkgroep van de Dorpsraad spreekt in een reactie van een ’lapmiddel’. ,,We zijn uiteraard verheugd dat Tata Steel deze twee stoffen niet meer laat meestoken bij de Sinterfabriek. Maar er kan meer.’’ Buwalda verwijst naar de juridische procedure die de Dorpsraad een aantal jaar geleden heeft gevoerd over de milieuvergunning van Tata. Hierbij hebben de bewoners een scenario ontwikkeld, het zogenaamde Dorpsraadscenario. Hierin stelt de Dorpsraad onder andere voor een aantal stoffen niet mee te stoken totdat de doekfilters bij de Sinterfabriek in werking zijn. ,,Dat zijn meer stoffen dat de twee die Tata nu niet meer inzet’’, aldus Buwalda. Meer staat in de IJmuider Courant van donderdag 9 juni 2011.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.