Zullen we het niet doen

En toen was Velsen zomaar een haven kwijt. De Binnenhaven. Het had een multifunctionele accommodatie aan de IJmuidense Zeeweg moeten worden. Een wat? Een gebouw waar zo'n beetje alle voorzieningen voor een hele wijk in worden gestopt. Dat is een concept. Het klinkt heel modern natuurlijk, om allerlei instanties met elkaar te laten samenwerken in het belang van de bevolking. Maar eigenlijk is het alleen maar een idee om geld te besparen.

Eén huisvesting voor sociaal-culturele, medische, sport-, maatschappelijke, onderwijs en andere voorzieningen is namelijk goedkoper dan allemaal afzonderlijke gebouwtjes. Op papier dan. In de praktijk blijkt het juist veel duurder te zijn, maar dat wil niemand toegeven.

De Binnenhaven gaat niet door. Eerder werd door de gemeente Velsen al de stekker uit de multifunctionele accommodatie Groot Helmduin voor Zee-/Duinwijk getrokken. Zou financieel niet haalbaar zijn. Financieel niet haalbaar? Flauwekul. Als je alle kosten van tien jaar vergaderen en plannenmaken bij elkaar optelt had Groot Helmduin er al lang gestaan. Nee, die financiën waren slechts een excuus. Net als nu partner Zorgbalans wordt genoemd bij het ten ondergaan van De Binnenhaven.

Het probleem bij een multifunctionele accommodatie is namelijk niet het geld. Je kunt altijd overal geld voor vinden als je wilt, zeker met betrokken woningcorporaties zoals Velsen die heeft.

Het probleem is het concept multifunctionele accommodatie zelf. Véél te ingewikkeld voor Velsen. Te veel gesprekspartners. Te veel voorwaarden, regels, wensen en verlangens waarover te veel wordt gepraat en te veel wordt gepolderd. En dus worden er te weinig besluiten genomen en te weinig knopen doorgehakt. Het proces is zo ingewikkeld en stroperig dat je eigenlijk van tevoren al weet dat het gaat vastlopen. De enige verrassing is nog het moment waarop dat gebeurt.

Wat dat betreft is er wel een ontwikkeling te melden. De Binnenhaven is veel sneller gestrand dan Groot Helmduin. De lijdensweg die multifunctionele accommodatie heet wordt dus steeds korter, al hebben we het dan nog steeds over vele jaren. Het zou allemaal niet zo erg zijn (hoewel er het natuurlijk wel ons geld is waarvan zo lang resultaatloos wordt vergaderd) als er geen slachtoffers zouden vallen.

Die zijn er wel. In Zee-/Duinwijk de twee basisscholen die nog jaren op een fatsoenlijk gebouw moeten wachten. Bij De Binnenhaven al die mensen die uitkijken naar die prachtige zorgwoningen compleet met allerlei voorzieningen. Die komen er helemaal niet.

Leren we hier nou met z'n allen iets van? Ehm... nee. Vol goede moed is een start gemaakt met het project multifunctionele accommodatie Velsen-Noord. Wat dat dorp het hardst nodig heeft is een goed gebouw voor de enige basisschool, De Triangel. Dus was doen we? We gaan kijken of we dat handig kunnen combineren met allerlei sociaal-culturele, maatschappelijke, sport- en andere voorzieningen voor het dorp. Alles onder één dak, efficiënt en modern.

Nee hè? Ja hoor. Dus over een jaar of vijf komen we tot de conclusie dat De Triangel voorlopig nog geen nieuw onderkomen krijgt omdat die multifunctionele accommodatie....

Kunnen we beter niet doen hè. Kunnen we beter tegen elkaar zeggen: multifunctionele accommodatie Velsen-Noord, zullen we het niet doen? Laten we eerst een nieuwe school bouwen voor De Triangel. Kijken we daarna wel verder.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.