Verbazing in Velsen over IJmondbrief

Pascal van Dongen
Velsen

Sommige Velser fractievoorzitters uit de gemeenteraad reageren instemmend op de ’IJmondbrief’ van Beverwijks interim-burgemeester Freek Ossel. Anderen juist met verbazing.

,,Ik ben groot voorstander van één IJmondgemeente, maar dan wel op een geleidelijke manier’’, zegt Leo Kwant van LGV. ,,Ossel stampt nu als een olifant door de porseleinkast’’

Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw wordt al gesproken over mogelijkheden tot samenwerking en eventueel fusie tussen de gemeenten in de IJmond. De laatste jaren is de samenwerking tussen met name Velsen, Beverwijk en Heemskerk intenser dan ooit. Met name op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie door de grote decentralisaties van Rijksoverheidstaken naar de gemeenten

Vervanger

Ossel, die de zieke burgemeester Han van Leeuwen vervangt, stuurde begin november een brief aan alle gemeenteraadsleden en colleges in de IJmond. Daarin pleit hij ervoor grote stappen te maken in verdere samenwerking. Tevens stelt hij voor een bestuurlijke tussenlaag te maken op weg naar een onzeker einddoel. Want daarover stelt hij voor het juist niet te hebben; het einddoel. ,,Want een fusie als eindbeeld kan verkrampend werken’’, aldus Ossel. Volgens de interim-bestuurder zou een strategische agenda in het leven geroepen moeten worden waarmee op korte termijn al resultaten zichtbaar worden gemaakt.

Decentralisaties

Henk Wijkhuisen van D66V is verbaasd over de insteek van de brief van Ossel. ,,Hij legt het accent op economie en werkgelegenheid. Als je goed kijkt op welke manier we samenwerken in de IJmond, dan springt juist ons werk op het gebied van de drie decentralisaties er uit. Daar gaat hij eigenlijk aan voorbij’’, zegt Wijkhuisen. ,,Twee jaar geleden is er een groot kansenonderzoek gedaan naar verregaande samenwerking tussen de gemeenten in de IJmond. Dat was niet zo’n best rapport. Vervolgens drong de provincie aan een ’verkenner’ te sturen. Het is verbazingwekkend dat Ossel nu ook begint over zo’n ondersteuner. Kennelijk is zijn verborgen agenda niet zo verborgen meer.’’

Daar raakt Wijkhuisen een pijnlijk punt. Dacht een enkeling wellicht al:’wat een zwaargewicht; Ossel in Beverwijk. Zou hij daar een klus moeten klaren?’ Dat is nu iets meer dan een enkeling geworden.

,,Het is duidelijk dat hij hier niet alleen is om de zieke Han van Leeuwen te vervangen maar dat hij een opdracht heeft van de Provincie Noord-Holland’’, concludeert Marianne Vos van Velsen Lokaal. ,,Die brief is verbazingwekkend, om meerdere redenen. Een burgemeester hoort zich niet met politiek inhoudelijke kwesties te bemoeien. Hij heeft immers de rol van voorzitter. Daarnaast legt hij niet alleen politieke druk op zijn eigen gemeenteraad maar ook op de raden van buurgemeenten. Tot slot is zijn stap wonderlijk omdat we midden in een proces zitten. De IJmondcommissie met raadsleden uit de drie gemeenten. Die moeten we nog evalueren. Dat willen we zorgvuldig doen, de ondernemers erbij betrekken die het initiatief namen voor het kansenonderzoek van twee jaar terug. Dat doorkruist Ossel allemaal’’, legt ze uit. ,,Twee weken geleden zaten we allemaal bij elkaar, toen heeft hij hier met geen woord over gerept. En dan ligt daar nu opeens die brief. Wees dan ook een vent en durf het eerlijk te zeggen wat je missie is.’’

Rustig aan

Leo Kwant wijst er andermaal op dat Ossel nog maar net is aangeschoven in het IJmondiale proces. ,,Vroeger mislukte samenwerking telkens doordat er te grote stappen genomen werden. Nu zijn we echter door de weg der geleidelijkheid te kiezen verder dan ooit gekomen. Het tijdpad dat Ossel voorstelt, met een ’ambitieagenda’ waardoor binnen een jaar resultaten te zien moeten zijn, alsmede de tussenlaag in bestuur die hij voorstelt; ik vind het te risicovol.’’

,,De brief van de burgemeester van Beverwijk is bedoeld als handreiking voor de meningsvorming. Het is een opmaat naar de conclusies uit de komende tussen evaluatie van de regionale samenwerking. De SP is van mening dat deze evaluatie eerst moet plaatsvinden’’, zegt Robert van Koten van deze partij. ,,De SP is voor samenwerking maar betrekt daar nadrukkelijk de burgers uit Velsen bij. Als er toch wordt besloten om gemeenten samen te voegen, dan dient rekening te worden gehouden met de mening van de burgers bijvoorbeeld door het houden van een referendum. ’’

Analyse

,,Ik zie het net als Robert vooral als start van de discussie’’, zegt Jeroen Verwoort van de VVD. ,,De beelden over de toekomst van de IJmond lopen per gemeente uiteen, we hebben verschillende stippen op de horizon. Het schrijven ligt in principe redelijk in lijn met ons verkiezingsprogramma. Samenwerken moet je doen als je daardoor zaken beter en goedkoper kunt regelen. Of dat zo is, moet blijken uit analyses. Een fusie moet geen doel op zich zijn, maar kan wel een middel zijn om gebruik te maken van schaalvoordelen. Een grote gemeente kan bepaalde dingen beter dan drie kleine.’’

Ook Karel Ockeloen van de PvdA ziet de brief als een handreiking naar de evaluatie van de IJmondcommissie. ,,Die verwacht ik begin komend jaar’’, zegt hij. ,,Ik ben blij dat de nieuwe burgemeester van Beverwijk zich in korte tijd al flink verdiept heeft in de materie. Hij zit ook op de zelfde lijn; De resultaten die we samen boeken als motor gebruiken voor die samenwerking. Niet op het proces richten, daar gingen we in het verleden de fout mee in. Dan wil iedereen hetzelfde gaan regelen.’’

Eindbeeld

Volgens Ockeloen beweegt Ossel zich op het grensvlak gezien de politieke lading van het onderwerp. ,,Het is uiteindelijk wel zijn portefeuille, dus mag hij daarover een mening hebben. Ik vind ook niet dat hij die opdringt. Hij legt hem neer om de discussie aan te zwengelen.’’

Twee dingen uit Ossels schrijven kunnen niet op de steun van de Velsense PvdA rekenen. ,,De externe deskundige die hij noemt, daarover zijn we het al een tijd eens dat we die niet nodig hebben. En verder; hij schrijft dat we het niet het woord ’fusie’ moeten gebruiken en dat we het eindbeeld beter even ’on hold’ kunnen zetten. Tegelijkertijd stelt hij voor dat we ons ’verbinden om daarover in 2017 een uitspraak te doen’. Dat valt niet te rijmen.’’

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.