Leerlingen klas vier drinken te veel bier

Jongeren drinken te veel.

Arthur de Mijttenaere
Haarlem

Jongeren in Kennemerland in de middelbare schoolleeftijd drinken en roken minder dan vier jaar geleden, maar onder leerlingen in de vierde klas is alcoholgebruik nog een probleem.

Ruim de helft van deze groep geeft aan pasgeleden alcohol te hebben gedronken. Bijna 40 procent van de vierdeklassers is een zogeheten ’binge-drinker’: iemand die pas minstens vijf glazen bier of wijn naar binnen heeft gewerkt.

Dat blijkt uit het zogeheten Emovo-onderzoek onder een recordaantal van 10.000 scholieren, uitgevoerd door de GGD Kennemerland. Dat onderzoek, onder leerlingen in de klassen twee en vier, werd eerder uitgevoerd in 2005 en 2009.

Positief is dat de leeftijd dat leerlingen alcohol gaan drinken en gaan roken omhoog is gegaan. Zo is het percentage van tweedeklassers dat drinkt en rookt gehalveerd.

Onderzoek

Het Emovo-onderzoek richt zich op meer vlakken van de geestelijke en lichamelijke gezondheid. De meerderheid van de scholieren (83 procent) voelt zich gezond. Ongeveer een kwart voelt zich psychisch niet lekker, terwijl 16 procent van alle scholieren wel eens heeft overwegen uit het leven te stappen. Dit percentage verschilt nauwelijks met het beeld van vier jaar geleden.

Jongeren in deze leeftijdscategorie zitten vaak achter een beeldscherm. Van de leerlingen loopt 9 procent risico om last te krijgen van het gebruik van sociale media, waarbij meisjes een groter risico lopen dan jongens. Zes procent van de jeugd loopt een risico aan gamen verslaafd te raken, waarbij het juist vooral om jongens draait.

Pesten gebeurt tegenwoordig vaak via internet, maar nog vaker zijn jongeren gewoon op school het pispaaltje.

Pesten

Elf procent wordt op school gepest en een op de twintig jongeren is via internet de klos. Allerlei pestprotocollen op scholen lijken gunstige gevolgen te hebben. Het aantal kinderen dat op school voortdurend het mikpunt is, daalde licht ten opzichte van vier jaar geleden.

Er komt nog meer positief nieuws uit het onderzoek. Driekwart van de jeugd is lid van een sportvereniging en twee op de drie jongeren bewegen gemiddeld meer dan een uur per dag.

Het onderzoek dient in tien gemeenten om het gezondheidsbeleid te bepalen.

Meer nieuws uit YC

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.