De doorprikker van ’t Van Poptaplantsoen

Friso Bos
IJmuiden

Grondige voorbereiding is benodigd bij het ingrijpen in het wegennet van het IJmuider centrum. Wethouder Ronald Vennik (PvdA) wil er geen ’dingetje van het college’ van maken maar er de gemeenteraad maximaal bij betrekken. Vandaar dat de gemeenteraad donderdagavond het startdocument over deze verkeerssituatie besprak.

De Lange Nieuwstraat moet enerzijds autoluw, anderzijds willen we van het gat op de KPN-locatie (Kustwacht) af. Daar komt onder meer een supermarkt die in z’n uppie goed zal zijn voor tweeduizend automobielbewegingen per dag, blijkt uit berekeningen van de gemeente.

Inspreker Emiel Webbe, voorzitter van en namens het Wijkplatform IJmuiden-Zuid, verwees naar een plan van zijn platform dat leek te zijn overgenomen door de gemeente. ,,Herstel de onderbreking in de Rijnstraat en trek tegelijkertijd de middenberm van de Lange Nieuwstraat door zodat verkeer van de Merwedestraat niet meer kan oversteken naar het Marktplein’’, aldus Webbe. ,,Zo maak je de supermarkt bereikbaar, zonder extra verkeersdruk op de Lange Nieuwstraat.’’

Aanvankelijk was dit ingetekend maar omwonenden waren zo onder de indruk van die doorgetrokken middenberm dat de gemeente die na de eerste presentatie heeft uitgegumd. ,,Echter met de mogelijkheid om die berm later alsnog door te trekken’’, weet Webbe. ,,Het zou enorm veel ’verkeersconflicten’ schelen op die kruising.’’

Het idee van die autoluwe Lange Nieuw hangt direct samen met het maken van een soort ringweg rond het centrum. De Heerenduinweg en de IJmuiderstraatweg spelen daarbij een hoofdrol. De eerste heeft al heel wat aftakkingen, de tweede zou nodig een ’inprikker’ ter hoogte van het Van Poptaplantsoen moeten hebben.

,,Dat plan is ook geopperd tijdens het opstellen van het Lokaal Verkeer en Vervoer Plan in 2004 (toen nog een inprikker naar de Kanaaldijk, red.)’’, weet Ben Hendriks van de PvdA. ,,Destijds waren de bewoners van dit plantsoen daar niet blij mee. Omdat het aanmerkelijk drukker zal worden in de straat en de maximumsnelheid van 30 naar 50 kilometer per uur zal gaan. Het college moet deze mensen dus zo vroeg mogelijk bij de ontwikkelingen betrekken.’’

Andere fracties komen met soortgelijke reacties. Velsen Lokaal dringt aan op burgerparticipatie op dit onderwerp. Vennik is tevreden. ,,Het is duidelijk dat u het eens bent met de probleemstelling van het startdocument. U zoekt zelfs al naar oplossingen. Dat is de volgende stap.’’

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.