HOV valt nog goedkoper uit

Pascal van Dongen
Velsen

De totale kosten voor gemeente en provincie voor aanleg van het Velsens Hoogwaardig Openbaar Vervoer vallen zo’n twintig procent goedkoper uit dan in de allereerste prognose. Alles bij elkaar gaat het hele tracé nu 56 miljoen euro kosten.

,,Volgens Tino van der Giesen van het HOV projectbureau een gevolg van voorzichtig begroten maar ook van het inschrijfgedrag van aannemers. ,,Steeds vaker zie je ze onder de kostprijs duiken alleen maar om iedereen aan het werk te kunnen houden.’’

Bij reeds gereed gekomen tracédelen bleek al dat er vrij ruim begroot was. Bij het deel Planetenweg en het deel Kromhoutstraat bleef in totaal 780 duizend euro over van het beschikbare budget. Naast de redenen die Van der Giesen noemt, speelt ook planschade een rol, volgens wethouder Ronald Vennik. ,,De post planschade valt veel lager uit dan we hadden gedacht. Er is maar een beperkt aantal claims binnengekomen. Hopelijk blijft dat zo. Ik verwacht dat het HOV uiteindelijk nog goedkoper kan uitvallen dan de huidige 56 miljoen euro.’’

Ook met betrekking tot de ondertunneling van de spoorlijn is een doorbraak bereikt. ,,Er was discussie over wie de bouw van de tunnel zou moeten coördineren’’, vertelt Van der Giesen. ,,Prorail of wij. Nu is afgesproken dat Prorail de bouw begeleidt.’’

Daarmee is er nog wel een probleem dat overeind blijft; Prorail stelt de tunnel niet eerder te kunnen opleveren dan in 2017. Dat is te laat in de ogen van de HOV’ers. ,,Er zijn mogelijkheden om de bouw te versnellen’’, legt Van der Giesen uit. ,,Het aanbouwen van bekisting is vrij duur. Daarom wordt bij de bouw van tunnels vaak eerst de ene kant bekist en het beton gegoten en daarna de bekisting aan de andere kant hergebruikt. Door gewoon beide zijden tegelijkertijd te bekisten kan aanzienlijke tijdswinst worden behaald’’, zegt hij. Volgens provinciewoordvoerder Harriet Wijker valt ook te denken aan ’dag en nacht doorwerken’ omwille van de tijd.

De aanlooproute van de busbaan naar de tunnel onder het spoor, is dwars door de bollenvelden langs de Santpoortse Dreef ingetekend. Dat levert nog een interessante procedure op. De gemeenteraad besloot in mei 2013 dat op dat perceel uitsluitend bollenteelt mag worden toegestaan. GroenLinks, CDA, Velsen Lokaal, VVD, PvdA en D66V stemden voor dat besluit.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.