Woensdag duidelijkheid over plannen Brederoodseweg 41

© Ron Pichel

Evelien Engele
Santpoort-Noord

De plannen voor Brederoodseweg 41 zullen woensdag 6 september duidelijk worden op de informatieavond in dorpshuis Het Terras aan de Dinkgrevelaan 17 in Santpoort- Noord.

In juli heeft het college besloten om voor de locatie Brederoodseweg 41 een ontwerpbestemmingsplan, een ontwerpbesluit omgevingsvergunning en een ontwerpbeeldkwaliteitsplan ter inzage te leggen. Hiermee wordt de bouw van drie woningen mogelijk gemaakt. Deze stukken zijn op 31 augustus ter inzage gelegd. Gedurende de zes weken inzage kunnen zienswijze ingediend worden. Belangstellenden kunnen van 18.30 tot 20.30 uur de ruimtelijke plannen inzien en natuurlijk ook vragen stellen. Ontwikkelaar Wibaut zal hierbij ook aanwezig zijn.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.