'Verschillen tussen IJmondgemeenten zijn mooie aanvulling op elkaar'

'Verschillen tussen IJmondgemeenten zijn mooie aanvulling op elkaar'

Redacteur IJmuiden
IJmond

Het kansenonderzoek naar samenwerking in de IJmond dat dinsdag werd gepresenteerd levert weliswaar qua nieuwe samenwerkingsterreinen niet veel op, het geeft wel een aardige doorkijk van de regio door een buitenstaander. Daaruit blijkt dat de IJmond meer een eenheid zou moeten worden naar buiten toe.

De onderzoekers hebben sterke en zwakke punten van de vier IJmondgemeenten benoemd. Beverwijkers zijn sterk en weerbaar door hun ingegoten werkmentaliteit. Daardoor hechten ze echter ook aan hun eigen gelijk en vliegen conflicten aan met een hard-tegen-hardmentaliteit. Heemskerk kenmerkt zich door een grote sociale samenhang, gastvrijheid naar nieuwkomers en een hoog voorzieningenniveau. Zwak is de rol van ’braafste jongetje van de klas’ waardoor de gemeente niet sterk is in het profileren van successen en kwaliteiten. Uitgeest is bekend om de korte lijnen tussen bevolking en politiek en de rustige groene leefomgeving. Maar ook vanwege het feit dat de gemeentelijke organisatie klein en kwetsbaar is en de politiek gefocust op het behoud van het bestaande. Velsen tot slot is uniek vanwege de zeehaven en industriële activiteit. De gemeente is gewend aan het spanningsveld tussen economie en milieu. De werkgelegenheid is echter eenzijdig en doordat er weinig doorgaand verkeer is ligt Velsen ingesloten. Grote belemmering voor Velsen is de minimale milieuruimte die nog beschikbaar is.,,Natuurlijk zijn er verschillen tussen onze gemeenten’’, zegt Velsens burgemeester Franc Weerwind, de voorzitter van de regiegroep. ,,Het mooie daarvan is juist dat onze gemeenten elkaar aanvullen met verschillende kwaliteiten. Juist over de dingen waarin we verschillen zijn nu al gesprekken gaande om elkaar ook daar te ontmoeten.’’

Lees het complete artikel in IJmuider Courant van donderdag 11 juli 2013

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.