Windturbines IJmuiden van Spuisluis tot pont

1 / 2
Saskia Knegtering
IJmuiden

De provincie Noord-Holland is op zoek naar een beperkt aantal locaties voor nieuwe windturbines. De nog aan te leggen locaties zullen met name in de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en in het Noordzeekanaalgebied komen te liggen, zo bleek woensdagavond uit een presentatie van energiebedrijf Eneco aan leden van wijkplatform IJmuiden-Noord.

Anne Melchers, windontwikkelaar bij energiebedrijf Eneco, vertelde dat Eneco probeert om een vergunning in Velsen te krijgen voor de plaatsing van zes tot acht windturbines met een ashoogte van 80 tot 120 meter aan de noordkant van het Noordzeekanaal (zie foto).

,,Als we een vergunning van de provincie Noord-Holland krijgen, dan worden de turbines geplaatst vanaf de Spuisluis tot aan de Velserkom'', zo vertelde ze de aanwezigen aan de hand van een artist's impression. Melchers verzekerde de toehoorders dat Eneco werkt binnen de door de overheid gestelde criteria van de omgevingsfactoren, geluid en de slagschaduw (het effect dat in woonhuizen optreedt wanneer de wieken van de turbine draaien).

Minimaal zes

Tijdens de presentatie werd duidelijk dat Noord-Holland van het Rijk in totaal 685,5 MW aan windenergie mogelijk moet maken. Uitgangspunt daarbij is dat voor elke windturbine twee verouderde turbines weggehaald worden en dat de windturbines worden geclusterd in lijnopstellingen van minimaal zes.

Mocht Velsen door de provincie worden aangewezen als turbinegebied, dat zou het gaan om zes turbines. De meest oostelijke zou geplaatst kunnen worden in de Velserkom op het terrein van papierfabriek Crown Van Gelder. Met name tegen die laatste turbine bleek tijdens de presentatie de meeste weerstand te bestaan.

Geluid

Iemand vroeg zich af of er wel voldoende rekening is gehouden met het feit dat geluid over water (in dit geval het Noordzeekanaal) ver draagt. En dat het goed zou kunnen dat bewoners in Velsen-Zuid en IJmuiden-Noord geluidsoverlast kunnen ondervinden wanneer de turbines draaien.

Een andere bezoeker stelde dat in het sluisgebied al veel geluidsoverlast is van Tata Steel door de verschrotting (het kleinmaken van oud ijzer) en dat het daarom een slecht plan is om nog meer geluidsoverlast producerende turbines aan de noordkant van het Noordzeekanaal te plaatsen.

Goede buur

,,We willen een goede buur zijn'', sloot Melchers van Eneco haar presentatie af. ,,Vandaar ook dat we eerst het gesprek met u als omwonenden aangaan om te bekijken wat er leeft. Daar kunnen we dan bij de ontwikkeling en de uiteindelijke bouw rekening mee houden.''

De volgende voorlichtingsavond van Eneco over de plannen met de windturbines is op 23 september bij een bijeenkomst van wijkplatform Velsen-Zuid.

Eerder trok de provincie juist een streep door de door de gemeenteraad in het bestemmingsplan Zeezicht geplande turbines.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.