Staten willen nieuwe zeesluis IJmuiden, wél zorgen over luchtkwaliteit

Het sluizencomplex bij IJmuiden. Foto Hans van Weel

Het sluizencomplex bij IJmuiden. Foto Hans van Weel

Roel van Leeuwen
Haarlem/IJmuiden

Met de nieuwe (grotere) zeesluis bij IJmuiden, die in 2019 dienst moet doen, is volgens gedeputeerde Elisabeth Post van Financiën wel degelijk een nationaal belang gemoeid en niet puur een Noord-Hollands belang.

Post reageerde maandag tijdens de provinciale commissie Mobiliteit en Wonen op opmerkingen van commissielid Hugo Veldhuizen (ChristenUnie/SGP). Hij stelde dat de BV Nederland er met de vele honderden miljoenen (848 miljoen, red.), die het Rijk, de gemeente Amsterdam en de provincie (de provinciale bijdrage is 56,8 miljoen euro) uitgeven aan de zeesluis, er nauwelijks op vooruit gaat.

Als voorbeeld haalde hij de cruiseschepen aan. Als straks door de bredere sluis er 200 in plaats van 140 cruiseschepen Amsterdam zouden aandoen, zou dit Nederland netto slechts 1,5 miljoen euro opleveren, aldus Veldhuizen. Volgens hem gaan veel cruiseschepen, die niet naar Amsterdam kunnen, gewoon naar Rotterdam.

Kopenhagen

Post was het duidelijk niet met Veldhuizen eens. ,,Veel cruiseschepen varen nu Nederland voorbij, die gaan niet naar Rotterdam maar naar Kopenhagen en elk cruiseschip dat in Amsterdam aanlegt, levert de Amsterdamse middenstand zes ton op.’’ In totaal zouden zestig extra cruiseschepen Amsterdam dus een kleine veertig miljoen euro per jaar opleveren.

Ook vroeg Post aandacht voor de vele bedrijven die in het Noordzeekanaalgebied actief zijn. ,,Het is niet zo dat als die bedrijven straks niet meer bereikbaar zijn ze dan allemaal naar Rotterdam gaan verhuizen. Die gaan dan vooral naar het buitenland en dat is slecht voor de economie van dit land.’’

Zorgen

Waar de meeste fracties aangaven tijdens de vergadering van Provinciale Staten in te zullen stemmen met de nieuwe Zeesluis, gaf GroenLinks bij monde van Servaz van Berkum aan zich zorgen te maken over de luchtvervuiling in het Noordzeekanaalgebied.

Ook de Partij van de Dieren maakt zich hierover zorgen. ,,Het is of een keuze voor de economie of voor de volksgezondheid, wij kiezen voor het laatste’’, aldus commissielid Fabian Zoon. De SP is tegen een provinciale bijdrage. Die partij ziet het nut niet in van het versneld vervangen van de Zeesluis en vindt dat het Rijk dat maar moet betalen.

Gedeputeerde Post gaf aan dat het bedrag van 56,8 miljoen het maximum is wat de provincie bijdraagt aan de sluis. Als er kostenoverschrijdingen zijn, moeten de andere partners hiervoor opdraaien, zo maakte ze duidelijk. Post gaf verder aan in het IJmond Beraad mee te blijven zoeken naar oplossingen om de luchtkwaliteit in het gebied te verbeteren.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.