Provincie: Niet aankomen is het devies

Het hek rechts achterin voorkomt dat mensen in de buurt van het transformatorhuisje kunnen komen. Foto: United Photos/Toussaint Kluiters.

Dagmar Aarts
Velsen-Noord

De vervuiling bij het transformatorhuisje aan de Polderweg in Velsen-Noord wordt vooralsnog niet schoongemaakt. Op de plek waar het om gaat, verwacht Rijkswaterstaat geen werkzaamheden uit te voeren, ook niet voor de renovatie van de Velsertunnel, is de redenatie.

Rijkswaterstaat meldt dat ook de provincie achter deze beslissing staat. De provincie zei in 2012 nog dat het gif ’onverwijld moet worden opgeruimd’. Toen dachten deskundigen nog dat de vervuiling na 1987 was ontstaan. Nu meldt een woordvoerder: ,, Bij vervuilingen ontstaan na het inwerkingtreden van de wet op de bodembescherming in 1987 is het regel dat ze moeten worden opgeruimd. Uit vervolgonderzoek door RWS is in 2013 echter gebleken dat het een vervuiling betreft die eerder is ontstaan. In dat geval schrijft de wet voor, dat als er geen risico is voor de omgeving (mens, plant of dier) of risico op verspreiding via bijvoorbeeld het grondwater, dat de vervuiling niet wordt weggehaald. In dat geval is niet aankomen (dus niet in de grond graven zonder plan van aanpak) het devies.’’

Geen risico's

Dat risico is er niet, concluderen onderzoekers nu. Volgens deskundigen is de grond wel ernstig vervuild, maar zijn er geen risico’s voor mens en dier. Ook is de kans op verspreiding minimaal. Het totale vervuilde stuk grond is wel erg groot: drie kernen van sterke vervuiling met een diepte van ongeveer een meter. Elke kern is ongeveer honderd kuub groot. De grond om deze kernen heen is licht verontreinigd.

De vervuiling is nooit openbaar gemaakt. Niet door RWS en ook niet door Noord-Holland. Pas dit jaar werd er iets gepubliceerd terwijl in 2011 al bekend was dat de grond ernstig vervuild is. Een woordvoerder van de provincie: ,,Omdat een en ander niet helemaal duidelijk was, is in 2011 besloten tot meer onderzoek - door RWS die eigenaar van de grond is - om de aard van de vervuiling scherper te krijgen en de oorzaak van de vervuiling te achterhalen. Deze onderzoeken hebben in 2013 plaatsgevonden.’’

Onderzoek

Ook RWS maakte de vervuiling niet bekend.

Daarover zegt een woordvoerder nu: ,,De bodemverontreiniging is bekend geworden nadat een bodemonderzoek was uitgevoerd na een calamiteit met een persleiding in 2011. Vanaf dat moment is de bodemverontreiniging bekend bij Rijkswaterstaat en de provincie. Daarna is aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd en is in 2014 een beschikking afgegeven door de provincie. De provincie heeft in maart 2014 een besluit genomen over de bodemkwaliteit. Dat besluit is op 28 maart 2014 gepubliceerd op de website van de provincie. Het besluit is genomen nadat alle resultaten van het aanvullend bodemonderzoek bekend waren.’’

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.