Veel ’foutjes’ bij Tata Steel

Tata Steel IJmuiden.

Tata Steel IJmuiden.© Foto Fokke Zaagsma

Carlo Nijveen
IJmuiden

Bij Tata Steel doen zich om de haverklap kleine incidenten voor. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied krijgt dagelijks meldingen over ongewone voorvallen die zich bij de Velsense staalfabrikant hebben afgespeeld, laat een woordvoerster van de dienst desgevraagd weten.

Het kan bijvoorbeeld gaan om lekkende leidingen en storingen aan ventilatoren of (stof)afzuigers, aldus de zegsvrouw.

Bij de dienst komen volgens haar ook meldingen binnen over vastgelopen machines en wanneer er een paar liter benzine, olie of een andere vloeistof wordt gemorst. Tata Steel is wettelijk verplicht om alle ongewone voorvallen - ’verstoringen van het reguliere bedrijfsproces’ - aan de omgevingsdienst te melden.

Volgens de ’waakhond’ doen zich slechts sporadisch incidenten voor waarvan omwonenden van Tata Steel hinder kunnen ondervinden. Het kan dan gaan om stof- en stankoverlast, lawaai bij onderhoudswerkzaamheden en brand.

Zo kwam afgelopen februari nog een transformatorstation op het terrein van de staalfabrikant in lichterlaaie te staan. Het incident was vergelijkbaar met een enorme oliebrand, stelde woordvoerder Guido Weidema van Veiligheidsregio Kennemerland destijds in IJmuider Courant. Er zouden geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.

,,Al wil dat niet zeggen dat de rook niet schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid’’, aldus Weidema destijds.

Verontrust

Bij de staalfabrikant deden zich afgelopen weekeinde twee incidenten voor die tot ongerustheid leidden. Bij beide voorvallen werd een opvallende rookwolk uit een van de schoorstenen van Tata Steel geblazen. De IJmuidenaar Dirk Weidema, die al jarenlang tegen luchtvervuiling in en rond zijn woonplaats strijdt, trok daarover aan de bel bij de GGD Amsterdam.

De gezondheidsdienst houdt in opdracht van de provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een meetnet voor de luchtkwaliteit in deze contreien in de gaten. Weidema bepleit snelle actie door de omgevingsdienst en andere betrokken instanties om uitstoot van vervuilende rook door Tata Steel tegen te gaan.

De staalfabrikant zelf heeft in de eerste helft van dit jaar in totaal 1100 ’milieumeldingen’ gedaan.

,,De term milieumelding dekt alle afwijkende bedrijfssituaties’’, verduidelijkt Tata Steel-woordvoerder Robert Moens. ,,Als een medewerker een vat met olie omstoot en die olie op de vloer terechtkomt, is dat bijvoorbeeld een milieumelding. Ook als een en ander zonder gevolgen voor het milieu wordt opgeruimd.’’ Het vrijkomen van een stofwolk beschouwt Tata Steel als een grote afwijking.

Van de 9000 medewerkers van Tata Steel in Velsen zijn meer dan 2000 personeelsleden betrokken bij onderhoudswerk, zegt Moens. ,,En dat is nog los van de circa 700 firmamedewerkers die dagelijks bezig zijn met onderhoud. Wij streven ernaar om de impact van bedrijfsprocessen op het milieu te minimaliseren.’’

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.