Gemeenteraad Velsen: meer aandacht wonen en zorg

Redacteur IJmuiden
Velsen

Mensen die zorg nodig hebben zijn steeds meer aangewezen op hun directe omgeving. De gemeenteraad van Velsen vraagt daarom in de nieuwe Woonvisie extra aandacht voor de afstemming tussen wonen, welzijn en zorg.

Dankzij een amendement (voorstel tot tekstwijziging) van de SP wordt dit punt extra benadrukt in de Woonvisie die donderdagavond door de gemeenteraad werd aangenomen. Door aanhoudende bezuinigingen komen mensen met een zorgvraag steeds later in aanmerking voor een woning in een woonzorgcentrum. De komende jaren wordt dat alleen nog maar moeilijker. Ze worden geacht eerst hulp te zoeken bij familie, vrienden en kennissen of vrijwilligersorganisaties. ,,Er zijn groepen mensen met een beperking die op eigen kracht geen plek kunnen krijgen op de woningmarkt’’, stelt Frits Vrijhof van de SP. Lees het hele verhaal in de IJmuider Courant van vrijdag 7 juni 2013.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.