Weinig vakantiespijbelaars in Velsen

Foto: ANP

Foto: ANP

Dagmar Aarts
Velsen

Velsenaren houden zich netjes aan de regels van leerplichtambtenaren. Slechts drie leerlingen van Velsense scholen gingen eerder met zomervakantie dan toegestaan.

Het gaat om twee leerlingen van het voortgezet onderwijs en één leerling van het basisonderwijs. Zij gingen twee tot acht dagen eerder met vakantie dan toegestaan.

De ouders van deze kinderen zijn door de leerplichtambtenaren van de gemeente Velsen opgeroepen. Ze krijgen een brief en moeten op gesprek in het gemeentehuis om uitleg te geven over het schoolverzuim. Als blijkt dat er wel een goede reden voor het spijbelen is, dan zal de leerplichtambtenaar geen proces verbaal opmaken.

Proces verbaal

Als er geen goede reden is voor het luxe verzuim dan wordt een proces verbaal opgemaakt en krijgen de ouders een boete van 75 euro per kind per dag verzuim. Ouders kunnen daartegen bezwaar aantekenen, maar volgens een woordvoerder van de gemeente gebeurt dat bijna nooit. ,,Meestal staat het verzuim zo duidelijk vast als luxe verzuim dat ouders betalen en zich een gang naar de rechter met nog meer kosten besparen.’’

Directeuren van scholen zijn wettelijk verplicht om verzuim (vanaf zestien uur per vier weken) van hun leerlingen te melden. De Velsense leerplichtambtenaren hebben voor de zomervakantie geen extra controles gehouden, omdat zij ’niet de indruk hebben dat er grootschalig ongeoorloofd verzuimd wordt in de laatste dagen voor de zomervakantie’. Ook na de vakantie wordt niet extra gecontroleerd. Voor de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie doen ze dit wel, omdat daarvan in het verleden wel geconstateerd is dat er meer ongeoorloofd verzuim en dubieuze ziekmeldingen waren.

In het afgelopen schooljaar is er in totaal zeven keer een proces verbaal opgemaakt omdat leerlingen te lang niet op school kwamen.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.