Natuur en Milieu blundert met CO2-publicatie Tata Steel

Archieffoto: ANP

Archieffoto: ANP

De Stichting Natuur en Milieu haalt bakzeil in haar aantijgingen tegen Tata Steel over handel in onterecht verkregen CO2-emissierechten. De milieuclub heeft een forse rekenfout begaan.

Volgens Ron Wit van de stichting zou het staalbedrijf jaarlijks structureel teveel emissierechten krijgen van de overheid en deze met forse winst doorverkopen. Nu blijkt hij zich te baseren op verkeerde gegevens.Volgens Wit, hoofd klimaat van de stichting Natuur en Milieu, zou Tata Steel over 2010 voor ruim 44 miljoen euro aan CO2-emissierechten teveel hebben gekregen, ruim veertig procent meer dan het staalbedrijf werkelijk aan CO2 uitstoot. ,,Klimaatsubsidie aan grote vervuilers’’, noemde Wit dit in het radioprogramma Vroege Vogels. Nu blijkt dat de natuurorganisatie de plank mis heeft geslagen. In haar onderzoek waarbij alle uitstoot van Tata Steel, ook die via de Nuon energiecentrales, zou worden meegenomen werd een van de twee Nuon energiecentrales vergeten. ,,Ik heb de data van het onderzoek gecontroleerd, maar niet of alle bronnen erin waren betrokken’’, bekent hij aan deze krant. ,,Daardoor kon het gebeuren dat een van mijn medewerkers zich voor twee miljoen ton CO2 heeft verrekend’’, erkent hij. In werkelijkheid hield Tata Steel nog geen zes procent van de rechten over. Dat is pas de tweede keer sinds 2006, en houdt verband met nieuw verworven rechten in verband met de toekomstige uitbreiding in de staalproductie. In 2006 hield het staalbedrijf rechten over doordat een van de twee hoogovens enkele maanden in revisie was. In 2009 gebeurde nog een keer, toen door de economische crisis.Het systeem van CO2-emissierechten is in 2005 Europees ingevoerd en heeft als doel de uitstoot van broeikasgassen in te perken. In ronden van vier jaar kunnen bedrijven bij hun overheid een aanvraag doen op basis van de hoeveelheid CO2-die ze verwachten uit te stoten. Op basis van die aanvraag krijgen bedrijven een bepaald aantal emissierechten toebedeeld. In de meeste gevallen zijn dat minder rechten dan de verwachte uitstoot. Een bedrijf moet dus óf zorgen dat het de CO2-uitstoot verder beperkt, óf emissierechten kopen van bedrijven die overhouden.

Meer nieuws uit YC

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.