Plan van aanpak voor Gildenlaan in de maak

Pieter van Hove
Velsen-Noord

Een aantal instanties uit de Velsense samenleving is bezig om de leefbaarheid in de Gildenlaan en omgeving in Velsen-Noord te verbeteren. .

Vertegenwoordigers van de politiek, woningcorporaties, het college van burgemeester en wethouders hebben een werkgroep gevormd waarin de problematiek wordt besproken. Bedoeling is dat het overleg leidt tot een plan van aanpak voor de buurt

Buurtbewoners klagen over rommel, geluidsoverlast, scheldpartijen en dergelijke. Twee bewoonsters van de Gildenlaan hekelden tijdens de vergadering van het Wijkplatform Velsen-Noord afgelopen woensdag de ontstane situatie.

Zo is er volgens hen sprake van vernielingen en ook zou er drugs worden gedeald. In enkele gevallen zouden flatbewoners hun afval over de reling naar beneden gooien.

Ook in het aangrenzende Sportpark Rooswijk is sprake van overlast, zo blijkt uit de website www.verbeterdebuurt.nl. ,,Het is een open park geworden dat heel veel foute vrienden aan trekt.’’

Volgens iemand anders is de onveiligheid op het sportpark het gevolg van de vele fietsers en brommers’. ,,Ik heb meerdere malen auto’s zien rijden op het looppad, vooral tijdens de avond en in het weekend als er een sporttoernooi wordt gehouden. Dit is geen leven en laten leven.’’

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.