Meer autoverkeer naar Amsterdam, toch minder files

De fiets is het meest gebruikte vervoermiddel in Amsterdam. Foto ANP

Roel van Leeuwen
Amsterdam

Meten is weten, ook in Amsterdam en omgeving. De metropool is een goudmijn voor onderzoekers en statistici. Deze zomer lichten we met de dienst Onderzoek en Statistiek van Amsterdam de metropool door en kijken we af en toe over de schutting bij aangrenzende regio’s. De dienst werkt niet alleen voor de hoofdstad, maar ook voor de metropoolgemeenten. Voor sommige doen de medewerkers de statistische basisinformatie. Op verzoek duiken ze dieper in de getallen. Saaie cijfers? Niks hoor. Cijfers laten zien hoe de wereld in elkaar zit. Vandaag: Mobiliteit in de Metropoolregio.

Zo moet de filedruk ten noorden van Amsterdam worden verlicht door verbreding van het tracé A7/A8 en lijkt er eindelijk werk te worden gemaakt van de verbindingsweg tussen de A9 en de A8. De ontwikkeling van belangrijke OV-knooppunten en de invoering van hoogfrequent treinverkeer moeten meer mensen doen besluiten de trein te nemen. En als in 2017 de Noordzuidlijn gereed is, hebben minder mensen een reden om met hun auto de binnenstad van Amsterdam binnen te rijden.

Parkeerdruk

Binnen de Metropoolregio neemt Amsterdam een aparte plaats in. De druk op de stad vraagt om aparte maatregelen. De afgelopen jaren is het aantal auto’s toegenomen in de stad door de groei van het aantal inwoners en bezoekers. Hierdoor is de parkeerdruk toegenomen.

Ook het fietsgebruik binnen de stad is toegenomen. De fiets is het meest gebruikte vervoersmiddel in de stad. Ook het aantal snor- en bromfietsen is de laatste jaren sterk toegenomen. En hoewel slechts 1,4 procent van alle verplaatsingen hierop plaatsvindt, zijn de bestuurders ervan betrokken bij 16 procent van de verkeersongevallen.

Sinds 1990 is het aantal verplaatsingen in en naar Amsterdam met 28 procent toegenomen. Dit komt door de toegenomen werkgelegenheid en de groei van het toerisme. Er zijn echter minder files en vertragingen (-7 procent). Forenzen hebben sinds 1990 vaker voor de trein gekozen. Het doordeweekse treinverkeer naar Amsterdam is hierdoor verdubbeld.

Het autoverkeer van en naar Amsterdam nam in dezelfde periode toe met zeventig procent. Extra verkeersstroken en verkeersmanagement hebben de grootste bijdrage geleverd aan de afname van de files in de regio Amsterdam.

Fietsgebruik

Amsterdammers verplaatsen zich gemiddeld drie keer per dag. De gemiddelde afstand die men per keer aflegt, ligt op acht kilometer. In totaal fietsen de Amsterdammers gemiddeld 23,5 kilometer per dag. Amsterdammers reizen ruim een half uur om bij hun werk of opleiding te komen.

Met name binnen de ring is het fietsgebruik sterk toegenomen. Hier wordt zestig procent van alle verplaatsingen met de fiets gedaan. Het autogebruik is goed voor 22 procent en het openbaar vervoer voor 16 procent.

Openbaar vervoer

Amsterdammers kiezen iets minder vaak voor het openbaar vervoer. Toch neemt het aantal passagiers van het GVB ieder jaar toe. De toename bestaat vooral uit bezoekers uit andere delen van het land die met de trein komen.

Auto’s

Het autobezit neemt af onder Amsterdammers. 57 procent van de huishoudens heeft een auto, maar door de bevolkingstoename steeg het aantal auto’s met 5 procent tot ruim 225.000. In het centrum is het autobezit het laagst. Bij het relatief lage autobezit speelt ook het grote aandeel eenpersoonshuishoudens mee. Volgens het CBS hebben eenpersoonshuishoudens in Nederland minder vaak een auto. Het gaat om 57 procent tegen 85 procent van de meerpersoonshuishoudens.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.