Vijf alternatieven voor opvang statushouders

Marieke de Kok
Velsen

Forza! heeft vijf alternatieve locaties gevonden waar mogelijk extra wachtkamers voor statushouders of sociale woningbouw kan komen.

Volgens fractievoorzitter Sander Scholts zijn de vier wachtkamers die nu gerealiseerd worden, niet genoeg om alle statushouders te huisvesten dit jaar. Door de extra instroom die de tweede helft van 2017 verwacht wordt, is hij bang dat er tientallen vluchtelingen met een verblijfsstatus alsnog een beroep gaan doen op een sociale huurwoning als de wachtkamerwoningen vol zijn. Hij wil voorkomen dat wachtlijsten voor een huurhuis verder oplopen.

Samen met de ’strijders voor een eerlijke verdeling van statushouders’, is hij op zoek gegaan naar open terreinen buiten IJmuiden. In die kern worden volgens Scholts en de ’strijders’ al genoeg vluchtelingen gehuisvest. Op de plekken die Scholts in officiële raadsvragen benoemt, kunnen best containerwoningen of andere vormen van tijdelijke huisvesting komen, beredeneert het raadslid. Hij denkt dat de locaties eventueel ook geschikt kunnen zijn voor nieuwbouw van sociale of particuliere huurwoningen.

De vijf locaties die Forza! voor ogen heeft zijn: broeklanden en Hofgeesterweg in Velserbroek, Amsterdamseweg in Velsen-Zuid (naast waterzuiveringsinstallatie), Kerkpad in Santpoort-Noord en het Schoterkerkpad in Santpoort-Zuid.

Scholts benadrukt dat de locaties slechts eerste ideeën zijn. ,,We vragen van de gemeente om serieus naar deze opties te kijken. Dat is alles.’’

In november 2016 maakte de gemeente bekend dat er op vier plekken in Velsen wachtkamerwoningen zouden komen. Die komen stuk voor stuk in bestaande gebouwen die leeg staan. Scholts: ,,De gemeente heeft nooit verteld welke locaties ook een optie zijn geweest en waarom die afvielen. Misschien dat deze vijf locaties eerder - met een goede reden - zijn afgevallen.’’ Hij wil weten of de grond eigendom is van de gemeente en zo nee; of Velsen bereid is met de grondeigenaar in gesprek te gaan. ,,Het kan best zijn dat die wil verkopen.’’

Scholts hoopt dat Velsen de locaties als potentiële bouwloacties meeneemt, of anders uitleg waarom wonen op die plekken niet kan.

Zijn opsomming van potentiële bouwlocaties staat haaks op het streven van burgemeester en wethouders om de kleine kernen zo groen mogelijk te houden. ,,Groen en de opvang van statushouders moet in balans zijn’’, vindt Scholts.

Naast de vijf locaties, zoekt Scholts verder naar braakliggende terreinen. Hij verwacht later met aanvullende vragen te komen waar nog meer potentiële bouwlocaties in staan. ,,Als we geen duidellijk antwoord krijgen op deze eerste vragen, zullen we onze vragen anders opstellen.’’

Hij zegt verder dat zijn raadsvragen ’constructief’ bedoeld zijn.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.