Hoop op veel actievoerders bij rechtszaak rond tracé snelbus Haarlem-IJmuiden

© Projectbureau HOV Velsen

Carlo Nijveen
Velsen/Den Haag

Velsense tegenstanders van het beoogde tracé voor de nieuwe snelbus tussen Haarlem en IJmuiden aan Zee wachten nog altijd met spanning op de behandeling van bezwaren tegen die route door de bestuursrechter.

Hun voorman Aad van der Aar hoopt dat een zitting over de kwestie - volgende week maandag, in Den Haag - door een grote groep actievoerders wordt bijgewoond. Al beseft Van der Aar dat flink wat plaatsgenoten van hem dan op vakantie zullen zijn.

De rechtszaak tegen het bestemmingsplan voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) is aangepannen door belangengroepen uit Santpoort, Driehuis, Velsen-Zuid en IJmuiden-Oost.

Van der Aar: ,,Wij hebben altijd aangegeven dat we niet tegen hoogwaardig openbaar vervoer in Velsen zijn, maar wél tegen het tracé over de oude spoorbaan. De kosten voor de aanleg van dit deel van het tracé zijn enorm. Ze staan ook niet in verhouding tot de beoogde tijdwinst. Die trouwens ter discussie staat.’’

Levensgevaarlijk

Van der Aar en zijn medestanders voorzien eveneens dat het gekozen snelbustracé zal zorgen voor fikse overlast. ,,Ook ’s nachts gaan er mogelijk bussen rijden. Aan de Troelstraweg, bij scholen die daar liggen, zullen bovendien levensgevaarlijke situaties ontstaan.’’

Recent onderzoek maakt volgens Van der Aar duidelijk dat de Velsenaren veel waardering hebben voor de manier waarop het openbaar vervoer in hun buurt momenteel is geregeld. ,,Terwijl de bereikbaarheid en het aantal haltes met het HOV over het oude spoortracé gaan afnemen. Dus wij moeten heel veel betalen en het openbaar vervoer gaat erop achteruit.’’

Volgens Van der Aar groeit de onvrede onder zijn plaatsgenoten nog steeds. Zij zouden vooral niet te spreken zijn over de manier waarop de gemeente Velsen en de provincie Noord-Holland hen bejegenen. ,,De mensen voelen zich niet serieus genomen. Helaas moet ik hen gelijk geven. Het laat allemaal veel te wensen over, terwijl dit een zeer ingrijpend project is voor de inwoners én de gezamenlijke portemonnee.’’

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.