Raadsvragen over veiligheid Velsertunnel

Dagmar Aarts
Velsen

De Velsense VVD en D66 hebben raadsvragen gesteld over de veiligheid van de Velsertunnel.

Volgens Hülya Kat (D66) hebben verontruste inwoners en bedrijven zich gemeld bij de politieke partij nadat deze krant berichtte dat de Velsertunnel niet veilig is door grootschalig achterstallig onderhoud. Dat blijkt uit een geheim inspectierapport dat in bezit is van de IJmuider Courant. De fractie van D66Velsen is zelf ook ongerust over de veiligheid van de tunnel.

Groot belang

VVD Velsen maakt zich ook zorgen om de situatie. De partij schrijft: ’De Velsertunnel is van groot belang voor het (inter)regionale verkeer van, naar en door onze gemeente. Vele weggebruikers maken, vaak meermalen per dag, gebruik van de noord-zuidverbinding via deze tunnel. Wij begrijpen dat de inhoud van de berichtgeving tot grote zorgen leidt bij burgers en bedrijven, zeker omdat grootschalig onderhoud aan de tunnel nog tot 2016 op zich laat wachten.’

VVD en D66 willen antwoorden hebben van burgemeester en wethouders van Velsen over de veiligheid van de Velsertunnel. Beiden willen onder andere weten of de tunnel veilig is en of er naar aanleiding van het inspectierapport, waaruit bleek dat de tunnel niet veilig is, al herstelwerkzaamheden zijn verricht.

Ook vragen de partijen zich af of het rapport gevolgen heeft voor de renovatie van de tunnel die voor 2016 staat gepland.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.