Gemeente: 'Zelf kopen WMO-voorziening kan goedkoper zijn'

Susanne Moerkerk
Velsen

De gemeente Velsen gaat de eigen bijdrage voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) pas innen op het moment dat alle gebruikers hierover zijn geïnformeerd. Waarschijnlijk is dit na de zomer.

Sinds de Kerst krijgen gebruikers al brieven met daarin een raming van hun bijdrage, naar aanleiding daarvan vrezen enkele gebruikers dat zij hun hulpmiddel niet meer kunnen betalen. Zo vertelde een inwoner van Velserbroek in deze krant dat ze haar scootmobiel had laten ophalen door de gemeente omdat de maandelijkse eigen bijdrage voor haar onhaalbaar zou zijn. Thierry van Twist van het CAK: ,,Wij berekenen de eigen bijdrage op basis van gegevens van de gemeente. De gemeente besluit uiteindelijk wel bedrag het CAK in rekening brengt. Hierbij wordt rekening gehouden met het inkomen, de gezinssamenstelling en de leeftijd van de gebruiker.’’

Volgens Van Twist wordt de berekening gedaan op basis van gegevens uit 2013. ,,We begrijpen dat de situatie van mensen kan veranderen. Als het maandbedrag niet op te brengen is, gaan we in gesprek met deze gebruiker. We maken bijvoorbeeld een herberekening met het huidige inkomen. We zoeken met de klant een oplossing, maar zullen niet meteen roepen dat een traplift eruit moet. Dat is een beslissing die de gemeente moet nemen.’’

De gemeentewoordvoerder laat weten dat Velsen ’gekanteld’ werkt, mensen die hun voorzieningen zelf kunnen betalen, moeten dat ook doen. ,,Er wordt gekeken naar draagkracht en de regeling is cumulatief, als de gebruiker met huishoudelijke hulp al aan het maximum zit, wordt er niet voor een scootmobiel ook nog en bedrag gevraagd. Sommige mensen vallen onder het minimabeleid en betalen soms geen eigen bijdrage.’’

De gemeente laat weten dat de bijdrage maximaal 100 procent van de kosten van de voorziening zijn. ,,Meestal de huurprijs en niet de catalogusprijs. Zolang de voorziening door Velsen gehuurd wordt, betalen de gebruikers dus een eigen bijdrage die gebaseerd is op de huurprijs, ongeacht hoe lang ze de voorziening huren. In de prijs is onderhoud, overhead en verzekering (indien van toepassing) meegerekend. Het kan soms inderdaad voordeliger zijn om de voorziening zelf te kopen.’’

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.