Een nieuwe voordeur in aanbouw

Het werk aan de zeesluis van bovenaf.

Het werk aan de zeesluis van bovenaf.© Foto Ko van Leeuwen

Tijdens de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden is de Noordersluis gewoon in gebruik.

Tijdens de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden is de Noordersluis gewoon in gebruik.© Studio 2 Media/Gwendelyn Luijk

Loodsen oefenen voor de nieuwe sluis.

Loodsen oefenen voor de nieuwe sluis.© Foto Studio 2 Media/Gwendelyn Luijk

Het past maar net.

Het past maar net.© Foto The Daily Photo/Gwendelyn Luijk

1 / 4
Ies van Rij
IJmuiden

Als alles volgens planning verloopt wordt eind 2019 de nieuwe zeesluis in gebruik genomen. De grootste sluis ter wereld, zeggen ze graag in IJmuiden. Of dat zo is, weet je nooit zeker maar dat alles supergroot is aan dit indrukwekkende staaltje van techniek, staat als een paal boven water.

Neem alleen al de zogeheten roldeuren die in Zuid-Korea bij een scheepsbouwer worden gefabriceerd. Enorme stalen wanden van 72 bij 11 bij 25 meter die elk 2400 ton wegen. De deuren zullen te zijner tijd per schip worden aangevoerd. Het zijn er drie: twee zullen steeds in gebruik zijn en de derde is reserve en komt in een dok te liggen.

In het nieuwe boek behandelen de auteurs Kees de Boer, Pieter van Hove en Gwendelyn Luijk de vele aspecten dit reuzenproject in de monding van het Noordzeekanaal. Ook gaan zij in op de gevolgen voor de gebruikers en omwonenden van de sluis.

De nieuwe sluis moet er komen om onafhankelijk van het tij grotere zeeschepen toe te laten tot het Noordzeekanaal en de havens. Een wijdverbreid misverstand is dat er straks ook schepen met meer diepgang op weg naar Amsterdam gaan. Dat wordt echter verhinderd door de twee tunnels onder het Noordzeekanaal die nu eenmaal op 15 meter diepte liggen.

Uiteraard is niet alleen IJmuiden gebaat bij de grotere zeesluis, maar trekt het hele achterland, en met name Amsterdam, straks economisch profijt van de ’nieuwe voordeur’. Niet voor niets is de bouw een gezamenlijke opdracht van provincie, stad Amsterdam en Rijkswaterstaat aan consortium OpenIJ.

Serie

Over de aanleg van de sluis heeft dit jaar een 23-delige serie in IJmuider Courant en Dagblad Kennemerland gestaan.

Deze verhalen, aangevuld met de geschiedenis van het sluizencomplex en SHIP (het informatiecentrum over het Noordzeekanaalgebied en de nieuwe sluis), zijn nu gebundeld.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer: de revolutionaire manier van bouwen, de gevolgen voor de sleepdiensten, het Loodswezen, de Vletterlieden, de bewoners en de landelijke inpassing van het sluizencomplex.

De verhalen zijn ruim voorzien van foto’s die het unieke karakter van dit staaltje Hollandse waterbouwkunde in volle glorie laten zien. Zo krijg je als lezer een een mooi beeld hoe het anderhalve eeuw oude sluizencomplex een verjongingskuur ondergaat die de nieuwe voordeur weer voor tientallen jaren toekomstbestendig maakt.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.