Velsen uit schadeschap

Laag over. Foto Internetredactie HMC

Laag over. Foto Internetredactie HMC

Redactie IJmuider Courant
ijmond

Het Schadeschap Schiphol negeert de klachten over vliegherrie uit de IJmond.

Het schap heeft afgelopen jaar zeshonderd schadeclaims van Uitgeesters ongegrond verklaard. De gemeente Beverwijk constateert dat het schadeschap de stad weinig oplevert, en stapt er uit. Ook Velsen heeft zich voorgenomen uit het schap te stappen.

Het Schadeschap is door de overheid opgericht om de schade te vergoeden die door de uitbreiding van Schiphol is ontstaan. De afgelopen jaren is voor tientallen miljoenen euro's aan schadevergoedingen uitgekeerd aan mensen in de geluidszone direct rondom Schiphol. Het gaat hier vooral om mensen die wonen in de zogeheten 35KE-zone.

Maar de IJmond ligt grotendeels buiten die zone. Ook voor de gemeente Velsen zijn geen schadeverzoeken in behandeling genomen. Omdat ook inmiddels de termijn om schadeverzoeken in te dienen is verstreken, is er volgens het college van b en w geen reden meer om deel uit te blijven maken van het Schadeschap Schiphol.

Ook de gemeente Beverwijk heeft weinig aan het Schadeschap gehad. Er kwamen geen schadeclaims voortkomend uit vliegherrie uit de stad en er hoefde dus ook geen beoordeling over plaats te vinden.

Uitgeest en Castricum krijgen veel vliegverkeer vanaf de Noordzee over zich heen, met flink wat herrie. De twee aller-luidruchtigste vliegtuigen die ooit door geluidsmeetpalen rondom de 35KE-zone zijn geregistreerd, vlogen boven Uitgeest, met donderende herrie van 104 en 102 decibel. Dat telt echter niet mee voor de beoordeling door het Schadeschap. Die baseert zijn beslissingen alleen op rekenmodellen over de herrie.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.