Nieuwe zeesluis stap dichterbij

Het sluizencomplex bij IJmuiden. Foto ANP

Het sluizencomplex bij IJmuiden. Foto ANP

Roel van Leeuwen
ijmuiden

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland (GS) stelt Provinciale Staten (PS) voor om 56,76 miljoen euro  beschikbaar te stellen voor de nieuwe zeesluis. Daarnaast stelt het college aan PS het Provinciaal Inpassingsplan Zeetoegang IJmond (PIP) voor.

Door de nieuwe sluis verbetert de bereikbaarheid van de havens in het Noordzeekanaalgebied voor grotere zeeschepen waardoor de regio economisch kan groeien.

Het PIP maakt de aanleg van de nieuwe sluis en daaraan gerelateerde planologische ingrepen mogelijk, zoals de aanpassing van de vaarweg en de wijziging van de primaire waterkering.

Er zijn twaalf zienswijzen ingediend waarvan één is overgenomen. Het ging om de roeivereniging die te dicht op de nieuwe sluis komt te zitten. De roeivereniging wordt in overleg verplaatst. Provinciale Staten  gaat 22 september 2014 een besluit over het Provinciale Inpassingsplan nemen.

De huidige Noordersluis dateert uit 1929 en is technisch gezien op termijn aan vervanging toe. Om de schaalvergroting in de scheepvaart nu al op te kunnen vangen, is vanwege de internationale concurrentiepositie van het gebied de vervanging van de zeesluis naar voren gehaald.

Met de komst van een nieuwe grotere zeesluis groeit de sluiscapaciteit mee met de groei van het scheepvaartverkeer. Schepen kunnen zodoende vlot en veilig  langs het Noordzeekanaal varen. Door de nieuwe zeesluis wordt aan de vraag van de markt voldaan. De zeesluis moet een belangrijke bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van de bedrijven in het Noordzeekanaalgebied en het Europese achterland.

In het project Zeetoegang IJmond werkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met de gemeente Amsterdam, het Havenbedrijf Amsterdam NV en de provincie Noord-Holland.

De zeesluis is naar verwachting in 2019 beschikbaar voor de scheepvaart.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.