Kritiek aanbestedingwindpark Spuisluis

Peter Stam, raadslid namens Velsen Lokaal en vertegenwoordiger van wijkplatform Velsen-Noord.© Archieffoto

Kees de Boer
Velsen-Noord

Raadslid namens Velsen Lokaal en vertegenwoordiger van wijkplatform Velsen-Noord Peter Stam heeft bij de provincie Noord-Holland een zienswijze ingediend waarin hij de vraag stelt waarom het voorgenomen Windpark Spuisluis niet Europees is aanbesteed.

Stam stelt in zijn zienswijze dat windpark Spuisluis een initiatief is van Windpark IJmond, een organisatie die bestaat uit twee lokale ondernemers en Eneco. ,,In 2012 is Windpark IJmond een samenwerking aangegaan met Eneco om de realisatie van windparken in de regio IJmond haalbaar te maken”, zegt hij.

,,Daarbij is de nu voorgenomen locatie voor Windpark Spuisluis in beeld gekomen.” Hij vervolgt: ,,In juni 2013 hebben het Rijk en de provincie Noord-Holland overeenstemming bereikt over de aanvullende opgave van 10,5 megawatt op land. De locatie Spuisluis is vervolgens aangemerkt als één van de gebieden waar windmolens onder voorwaarden geplaatst zouden mogen worden. Ik merk op dat dit project min of meer onderhands aan Eneco is vergeven. Terwijl voor projecten boven de vijf miljoen euro er een verplichting is tot een Europese aanbesteding. Dit ontwerpbesluit tot verlening van een omgevingsvergunning is dan ook in strijd met de geldende regels als het gaat om Europese aanbestedingen.”

Op de vraag van deze krant aan de provincie Noord-Holland om een reactie op de vraag waarom Windpark Spuisluis niet Europees is aanbesteed, stelt deze ’dat de bouw nog (lang) niet aan de orde is’. ,,Maar deze wordt wel degelijk Europees aanbesteed door initiatiefnemers Eneco en Windpark IJmond. Bovendien gaat Eneco het park bouwen en niet de gemeente Velsen. De aanbesteding van de bouw start naar verwachting in 2017.”

Stam: ,,Dat klopt volgens mij niet. Wat de provincie stelt, is dat Eneco de inkoop van windmolens gaat aanbesteden. De losse onderdelen, zoals bijvoorbeeld de windmolens. Waar het echter om gaat, is dat de opdracht voor het hele project onderhands aan Eneco is vergeven. En dat mag niet. Eneco heeft als particulier bedrijf ook helemaal niet de plicht om Europees aan te besteden. Dat geldt alleen voor opdrachten vanuit de overheid en daar praten we hier over.”

De gemeente Velsen kon maandag niets over de situatie en de aanbesteding bevestigen of ontkennen. De woordvoerder vermoedt dat de bouw en exploitatie via de provincie zal lopen.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.