Ergernis over telefonische wachttijden gemeente Haarlem

Ergernis over telefonische wachttijden gemeente Haarlem
Haarlem

De telefonische wachttijden bij de gemeente Haarlem waren afgelopen jaar een stuk langer dan het eind vorige week openbaar gemaakte interne onderzoek laat zien. De gemiddelde wachttijd bedroeg vorig jaar 2 minuten en 19 seconden.

Dat blijkt uit antwoorden van de gemeente Haarlem op vragen van Jouw Haarlem-raadslid Moussa Aynan. De antwoorden reppen over een uitschieter in maart 2017 van 4 minuten en 44 seconden.

Uit het onderzoek van het bureau Telan werd vorige week duidelijk dat de gemeente Haarlem bij 68 procent van de telefoontjes de norm van dertig seconden niet haalt.

De slechtste dag om te bellen volgens dat onderzoek is de dinsdag, met een gemiddelde wachttijd van 2 minuten en 2 seconden.

De beste dag zou de vrijdag zijn met een wachttijd van 66 seconden. De wachttijd betreft de tijd dat het duurt voordat er wordt opgenomen én wordt doorgesluisd naar de vakafdeling.

De gemeente liet weten vooralsnog een wachttijd van 60 seconden ’realistischer’ te vinden dan de 30 seconden die Telan hanteert. Naar nu blijkt, werd ook dat vorig jaar bij lange na niet gehaald.

Uit de cijfers blijkt verder dat 17.409 bellers het vorig jaar vroegtijdig opgaven. De gemiddelde wachttijd waarop die bellers ophingen, bedroeg 2 minuten en 26 seconden.

Raadslid Aynan zegt de kwestie aan de orde te willen stelen tijdens de komende Kadernotabehandelingen. Aynan: ,,De gemeentelijke dienstverlening is speerpunt voor ons, en dit gaat duidelijk niet goed. Al langer niet. Twee jaar geleden stelde ik de telefonische wachttijden ook al aan de orde. Daarop beloofde wethouder Jeroen van Spijk beterschap. Daar blijkt dus niets van.’’

Zandvoort

De slechte telefonische bereikbaarheid van de gemeente Haarlem zorgt vooral ook in Zandvoort voor ergernis.

Een rapport van het ministerie van Economische Zaken liet vorige week zien dat Zandvoort van 160 onderzochte gemeenten veruit het slechtst scoort in het telefonisch en per mail beantwoorden van vragen van ondernemers.

Sinds 1 januari is Zandvoort echter ambtelijk gefuseerd met Haarlem. De badplaats huurt haar dienstverlening sindsdien in bij de gemeente Haarlem.

Al langer wordt in de badplaats gemopperd dat de service van daarmee flink is verslechterd.

Burgemeester Niek Meijer van Zandvoort kondigde recent verbetermaatregelen aan. Hij wil daar ook geld voor uittrekken. Het gaat om 75.000 euro voor diverse maatregelen.

Daarnaast wordt 15.000 euro uitgetrokken voor een apart servicenummer van Spaarnelanden voor vragen over afval. Haarlem zal in dit kader 335.000 euro uittrekken voor verbeteringen.

Diverse gemeenteraadsfracties in Zandvoort zetten nu hun vraagtekens bij die gang van zaken. Zo vraagt Martijn Hendriks (VVD) zich af waarom Zandvoort zou moeten betalen om iets op orde te krijgen wat ten tijde van de ambtelijke fusie Haarlem op orde had moeten hebben.

,,Volgens de afspraken zou de dienstverlening zoals wij die in Zandvoort kende niet verslechteren door deze fusie. Waarom zouden we dan nu moeten bijbetalen?’’

Zijn collega van OPZ Peter Kramer wil naar aanleiding van deze kwestie meer duidelijkheid over de prestatieafspraken die met Haarlem zijn gemaakt.

Een woordvoerder van de gemeente Zandvoort laat weten dat de 75.000 en 15.000 euro voor verbeteringen geen extra uitgaven betreffen, maar dat dat betaald wordt uit de ’frictiekosten’ die in de begroting rond de ambtelijke fusie zijn opgenomen.

Meer nieuws uit Haarlem