Vissers bundelen de krachten in Netviswerk

Enkhuizen

Er komt een nieuwe vereniging voor de gezamenlijke belangenbehartigers van kust- en binnenvissers. Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen is vandaag het decor voor de oprichting van Netviswerk.

De nieuwe organisatie, die de plaats inneemt van allerlei verschillende belangengroeperingen behartigt de belangen van binnenvissers, IJsselmeervissers en kleinschalige kustvissers. Tot nu toe kenden we in Nederland een dergelijk samenwerkingsverband niet.

Volgens Arjan Heinen van de Combinatie van Beroepsvissers is het belangrijk dat er een sterke organisatie komt. ,,In lobbykracht waren we achteruit aan het lopen, terwijl er veel op de visserij afkomt. We willen onze stem laten horen in zowel Den Haag als Brussel.’’

Heinen doelt onder meer op de komst van windmolenparken voor de kust en de plannen om de overbevissing in het IJsselmeer tegen te gaan. Als het gaat om de binnenwatervissers streven we een andere aanpak van het aalbeheer na en ook willen we wat doen aan het verbod op vissen met aalvistuigen in het rivierengebied.

De nieuwe organisatie gaat werken met landelijke ambassadeurs die als boegbeeld fungeren. Naast het versterken van de lobbykracht moet de nieuwe organisatie er ook voor zorgen dat er gemakkelijker ervaringen worden uitgewisseld tussen de verschillende regio’s.

Meer nieuws uit Nieuws

Keuze van de redactie