Onzekerheid budget Rijk nooit zo groot Friso Bos f.bos@hollandmediacombinatie.nl VelsenNog nooit was er zo’n onzekerheid over de hoogte van de algemene uitkering en budgetten die de gemeente van het Rijk kan verwachten als nu. Vandaar dat de perspectiefnota voor 2016 op een andere manier is opgesteld dan in voorgaande jaren. ,,We hebben een prioriteitenlijst gemaakt waar het gaat om nieuw beleid’’, zegt wethouder Arjen Verkaik. ,,Nu is het aan de gemeenteraad om de uiteindelijke volgorde op die lijst vast te stellen.’’ Was voorheen de begroting het belangrijkste discussieonderwerp in de gemeenteraad, nu is dat de perspectiefnota. Daarin wordt de begroting al met potlood vormgegeven. Daarin worden de beleidskeuzes gemaakt die later in de begroting financieel worden uitgewerkt. Voor de gemeenteraad is de bespreking van de perspectiefnota dus het moment om invloed op toekomstig beleid uit te oefenen. Voor vier voorstellen is financiering van het Rijk beschikbaar, dus daar hoeft niet over te worden gediscussieerd. Uitbreiding van het aantal buurtsportcoaches, verbeterd accommodatiebeleid vanuit de gemeente, onderzoek naar warmtegebruik van Tata Steel en milieubeleid. Voor andere keuzes is slechts gedeeltelijke dekking voorhanden of helemaal niet. Voor citymarketing bijvoorbeeld, structurele handhaving en toezicht in het havengebied of het aanstellen van een informatieanalist die de efficiency in de service van de gemeente sterk zou kunnen verbeteren. De echt grote bedragen verschijnen bij de decentralisaties van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. De budgetten van het Rijk daarvoor krimpen. Volgend jaar is er op die posten in totaal een tekort voorspeld van bijna 470.000 euro en dat loopt elk jaar verder het rood in tot een -1,6 miljoen euro in 2019. Ook de bijdrage voor Velsen vanuit het gemeentefonds is onzeker. Het Rijk gebruikt sinds enige jaren een nieuwe berekening die voordelig is voor kleinere gemeenten. De grotere gemeenten hebben daartegen echter bezwaar gemaakt. ,,De onzekerheid over de hoogte van de Rijksbudgetten is groter dan die ooit geweest is’’, zegt wethouder Arjen Verkaik (VVD). Hij zegt dat betere efficiency en samenwerking met de IJmond en de Metropoolregio Amsterdam de oplossingen bieden. Lichtpuntjes zijn er ook. Zo zijn de buurtsportcoaches een groot succes en blijkt de proactieve aanpak op het gebied van schuldhulpverlening goed te werken. Weliswaar is de aanloop groter: steeds vaker lukt het door tijdig ingrijpen te voorkomen dat mensen in de sanering belanden.

Friso Bos

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.