Afspraken over ontwikkeling onderzoekslocatie Petten

Afspraken over ontwikkeling onderzoekslocatie Petten
De onderzoekslocatie in Petten.
© Archieffoto
Petten

Een transformatie van een gesloten terrein naar een meer ’open’ campus vol innovatie, dat is wat allerlei partijen voor ogen hebben met de onderzoekslocatie in de Pettense Duinvallei. Dinsdag zetten zij hun handtekening onder allerlei afspraken.

De ondertekening - door vertegenwoordigers van de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN/NRG), de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor, Staatsbosbeheer, de gemeente Schagen, de provincie Noord-Holland, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en het Ministerie van Economische Zaken - is een volgende stap in de ontwikkeling van het terrein. Begin deze zomer werden hiervoor al de eerste plannen ontvouwd.

De bedoeling is dat op het terrein, waar nu onder andere ECN en NRG zijn gevestigd, nog beter kan worden gewerkt aan doorbraken in de duurzame energiehuishouding en de gezondheidszorg.

Waar sommige onderzoekers vooral de nabijheid van de stad of universiteiten zoeken, zien de ondertekende partijen juist de kracht in een setting midden in de natuur, met moderne faciliteiten voor onderzoek en wetenschap.

Extra faciliteiten

ECN, als (beoogd) toekomstig onderdeel van onderzoeksinstituut TNO, zal samen met andere onderzoeksinstellingen en bedrijven onder andere werken aan de ontwikkeling van zonnepanelen, (offshore) windturbines en duurzame brandstoffen. Hiervoor zijn extra laboratoriumfaciliteiten nodig.

Daarnaast is het de bedoeling dat het gezondheidscluster in Petten wordt versterkt. Nu al bevinden zich hier onder meer isotopenproducent Curium en NRG, de exploitant van de Hoge Flux Reactor. In 2024 moet deze reactor worden opgevolgd door de Pallas-reactor

Ook wordt volop geïnvesteerd in de innovatieve ’Medical Processing and R&D Facility’, waarin wordt samengewerkt met onder andere academische ziekenhuizen. De verwachting is dat diverse bedrijven nabij deze faciliteiten gevestigd willen zijn om medicijnen op de markt te kunnen brengen.

Start-ups

De campusontwikkeling moet ervoor zorgen dat er hoogwaardige werkgelegenheid behouden blijft in Noord-Holland Noord. Er zal een aanpak worden ontwikkeld om start-ups te ondersteunen die zich willen vestigen op het terrein, voor het delen van researchfaciliteiten en voor het leggen van verbindingen met kennisinstellingen in het wetenschappelijk onderwijs, het het HBO en de ROC’s in de regio.

Belangrijk is ook dat het grootste deel van het terrein een open karakter krijgt. Nu wordt het hele terrein nog bewaakt. Onderdeel van de plannen is verder dat er wordt geïnvesteerd in congres- en vergaderfaciliteiten, een bezoekerscentrum en accommodaties om (tijdelijke) kenniswerkers en gasten te kunnen huisvesten.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft toegezegd de initiatiefnemers te ondersteunen bij het vinden van financiering voor de verschillende businesscases.

Meer nieuws uit Nieuws