Nog meer natuur in Markermeer

Nog meer natuur in Markermeer
Hier komt het nieuwe Trintelzand. Foto Rien Floris
Enkhuizen

Het Markermeer krijgt naast natuurgebied de Marker Wadden nog meer natuur in het water. Langs de Houtribdijk worden tegelijk met het dijkversterkingsproject 270 hectare natuurgebied ontwikkeld en kilometers zandstrand. Ruim baan voor vissen, vogels, insecten en de vleermuis.

Ooit was het de dijk waarlangs de Markerwaard zou worden aangelegd. Maar die polder kwam niet. De ’doelloze dijk’ werd een verbinding Enkhuizen-Lelystad. Knipte het IJsselmeer in twee stukken. Maar heeft volgens projectmanager Henk Meuldijk van Rijkswaterstaat daardoor wel degelijk een waterkerende werking. ,,Eigenlijk is het een dam. Die dam verdeelt het meer en zorgt er voor dat er bij stormen minder water opstuwt aan de Noord-Hollandse en Friese kust. Zonder deze dijk zouden de dijken langs de Noord-Hollandse kust twee meter hoger moeten worden uitgevoerd.’’

Tien miljoen kuub

Dus pompt Rijkswaterstaat met het hoogwaterbeschermingsprogramma 150 miljoen euro in de 25 kilometer lange dijk. Om te zorgen dat de dijk ook de komende decennia zijn rol als golfbreker kan vervullen, wordt er vanaf Lelystad tot Trintelhaven breuksteen met asfalt gebruikt, maar verderop wordt het een natuurlijke dijkversterking met zand. Vanaf Enkhuizen tot de Trintelhaven wordt tien miljoen kubieke meter zand opgespoten. Dat is net zoveel als in een heel jaar aan zandsuppletie wordt opgebracht langs de Nederlandse kust. Een wereldprimeur volgens Meuldijk, want nergens ter wereld wordt in een zoet watermeer zand toegepast om een dijk te versterken. Alleen zijn de stranden die hier ontstaan niet voor recreatie, maar voor natuur. Op verzoek van Flevoland komt er aan het begin van de dijk bij het beeld van ’de hurkende man’ bij Lelystad een watersportstrand.

Nog meer natuur in Markermeer
Artist impression van het nieuwe natuurgebied langs de Houtribdijk.

De zandige vooroever breekt de golfslag waardoor verhoging van de dijk niet nodig is. Bij de Trintelhaven ontstaat aan de Markermeerzijde een nieuw natuurgebied van 270 hectare: Het Trintelzand met ondieptes en rietkragen. Een kraamkamer voor vissen, want de meeste natuur zal zich hier vooral onder water ontplooien. Rustgebied voor vogels en zelfs de vleermuis wordt hier verwacht die volgens ecologen de dijk ook gebruikt als oversteekhalte. Omdat het hier met al die natuur gaat barsten van de insecten is er voedsel volop voor waterleven en vleermuizen. Waterplanten, rietvelden, plas dras natuur. Het komt er allemaal en moet ook de waterkwaliteit van het Markermeer versterken.

Prikkel

Als proef is in de zomer van 2014 een 400 meter lange zandstrook aangelegd bij Trintelhaven. Daar werd 70.000 kubieke meter zand opgebracht, variërend in breedte en hoogte. Het proefdeel werd beplant met verschillende soorten vegetatie. De waterkwaliteit moet een prikkel krijgen door de enorme zandputten die gegraven worden. Honderd bij honderd meter en veertig meter diep om die tien miljoen kuub zand voor de dijkversterking op te zuigen. ,,In die putten kan dan een deel van het slib schuiven dat bijna de hele bodem van het Markermeer bedekt. Vanaf maart wordt dat ontwikkeld en wordt de dijk opgespoten.’’ Een deel van het slib dat bij de zandputten wordt weggehaald wordt gebruikt om de plas dras natuuroevers bij Trintelzand te bouwen.

Wilgen

De natuur langs de dijk gaat beheerd worden, want Rijkswaterstaat wil voorkomen dat hier een bos wilgen gaat ontstaan. Bomen tasten de waterkering en het uitzicht op het Markermeer aan. Meuldijk: ,,Primair is de dijkversterking voor de veiligheid, daarna komen de waterkwaliteit en natuur aan bod. Maar wat hier gaat ontstaan is heel spannend. Ik ben heel benieuwd hoe de natuur er hier over tien jaar uitziet.’’

Fietser moet met de bus

IJsselmeerfietser Dirk de Vries (73) uit Wervershoof rijdt sinds 1999 wekelijks rondjes rond het IJsselmeer. Gisteren deed hij rondje nummer 917 van 200 kilometer.

Nog meer natuur in Markermeer
Dirk de Vries
© Foto Rien Floris

Hij schrok zich een hoedje toen hij hoorde dat het fietspad vanaf december dicht gaat. Weg is zijn fietsritme waarbij elke kilometer telt. Rijkswaterstaat heeft als oplossing een pendelbusje waarbij ook de fiets mee kan. Dan mis je wel 15 kilometer fietspad. Dirk rijdt daarom in de polder of Noord-Holland een extra rondje van 15 kilometer om toch aan zijn IJsselmeerkilometers te komen.

179e7f32-c3e6-11e7-b4bc-1371f6ff2f36.pdf

Meer nieuws uit Nieuws

Keuze van de redactie