Meer doden dan baby’s in IJmond

© Foto ANP

Eric Kok
IJmond

Er gaan in de IJmond meer mensen dood dan dat er baby’s geboren worden. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De bevolking groeit nog wel licht, vooral door verhuizingen uit andere gemeenten.

Vorig jaar werden er in de vijf IJmond-gemeenten in totaal 1582 kinderen geboren. Dat wil zeggen tot en met november. Het CBS heeft de cijfers over vorige maand nog niet kunnen verwerken. In dezelfde periode stierven er 1802 inwoners. Volgens het instituut wijst dat vooral op de vergrijzing van de bevolking.

Er zijn wel wat verschillen tussen de gemeenten onderling. Zo had Uitgeest een natuurlijke aanwas van 48 inwoners. In Beverwijk werd er zegge en schrijve één baby meer geboren dan dat er mensen overleden. Heemskerk kromp het sterkst, tegenover bijna driehonderd borelingen stonden vierhonderd sterfgevallen. Velsen had een geboortetekort van 82 inwoners, Castricum van 87.

Eénoudergezinnen

Duidelijk is dat het CBS niet keek waar de baby’s ter wereld kwamen, want dat is in veel gevallen het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Het instituut keek naar de woonplaats van de moeder.

Ook het afgelopen jaar werden weer meer kinderen geboren in een éénoudergezin. Landelijk gaat het om negen procent, in Beverwijk, Velsen en Heemskerk ligt het zelfs rond de tien procent. In Uitgeest gaat het om zeven procent, in Castricum om vier procent. Het gaat hierbij overigens om cijfers uit 2017.

Velsen blijft de grootste gemeente in de IJmond met 68.350 inwoners. Beverwijk en Heemskerk ontlopen elkaar niet veel in omvang, met respectievelijk 41.130 en 39.217 ingezetenen. Castricum volgt met 35.728 burgers. Uitgeest kwam eind november uit op 13.553 inwoners.

Velsen groeide ook het hardste, met zeven inwoners per duizend. Die groei komt dus vooral doordat mensen van buiten de gemeente zich er vestigden. De meeste nieuwkomers kwamen uit andere Nederlandse gemeenten, minder dan de helft van de bevolkingsgroei komt door immigratie.

De andere gemeenten in de IJmond groeiden ook, zij het iets minder dan Velsen. Het gaat om twee à drie inwoners per duizend erbij. En steeds komt de groei door een verhuizing binnen het land. Uitgeest zag als enige gemeente zelfs meer mensen emigreren (46) dan immigreren (35).

In Noord-Holland krompen alleen de gemeenten Bergen, Den Helder en Texel.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.