In 60 seconden: Alles voor het vrije woord

In 60 seconden: Alles voor het vrije woord

Brrrrrr. Grrrrrr. Jeng jeng jeng klop klop klop KLOP KLOP BONK BAM. De redactie van uw lijfblad heeft het de laatste weken niet makkelijk.

Naast ons wordt hevig verbouwd. Zo lang, en zo grondig, dat het wel lijkt alsof elk moment de voorhamers, breekijzers en boren door de muur kunnen komen.

Een bezoeker van de redactie probeert zich vergeefs verstaanbaar te maken tegenover een journalist. ,,Wat zegt u?” is het meest uitgesproken zinnetje tijdens dit interview.

Een andere verslaggever probeert zich verstaanbaar te maken aan de telefoon. Aan de andere kant van de lijn wordt een opmerking gemaakt. ,,JA DAAR HEBBEN WIJ OOK LAST VAN” schreeuwt de verslaggever door de lijn. ,,WEET U WAT? STUURT U MAAR EEN MAILTJE.”

Het is geregeld onmogelijk om het elektrische gereedschap te overstemmen. Maar ineens valt er een weldadige stilte. We kunnen zelfs mensen op straat horen voorbijlopen. Het is van korte duur. Schafttijd is voorbij en de machinerie wordt weer ter hand genomen.

Als ik het pand aan de buitenkant voorbijloop, zie ik een deur openstaan waar werklieden in een bijzonder stoffige ruimte met mondkapjes en oorkappen bezig zijn. Een collega voert een telefoongesprek in zijn auto. Alles voor het vrije woord en onze lezers. We werken stug door!

Meer nieuws uit Opinie-Column

Keuze van de redactie