30-kilometerzones in Eksterlaan en Velserstraat in Haarlem

Arthur de Mijttenaere
Haarlem

Twee straten in Haarlem gaan behoren tot het 30-kilometergebied. Het gaat om de Velserstraat en de Eksterlaan. Het college van B en W heeft het besluit genomen dat deze wegen 30-kilometerzones worden.

Tegen dat officiële verkeersbesluit kan gedurende zes weken bezwaar worden gemaakt. Van beide straten was al eerder bekendgemaakt dat deze maximumsnelheid zou gaan gelden.

Het verkeersbesluit moet worden verwerkt in de zogeheten geodata-informatie.

Navigatiebedrijven zoals Tomtom of Garmin kunnen via deze gegevensbanken hun programma’s updaten. Dit voorkomt dat automobilisten in de war raken als de verkeersborden niet overeenstemmen met de aanwijzingen van hun navigatiesysteem. De vraag is wanneer de dertig kilometer-limiet gaat gelden. Nu al, of na het verstrijken van de bezwaartermijn.

Bezwaartermijn

Volgens een gemeentewoordvoerder is dat pas als de nieuwe verkeersborden zijn geplaatst, na het verstrijken van de bezwaartermijn. Met dit besluit wordt de 30-kilometerzone in de Vogelbuurt en Vondelkwartier uitgebreid met de Eksterlaan. Ook is er al eerder besloten de Velserstraat op te nemen in de 30-kilometerzone van het Kleverpark. Het opnemen van deze straat in deze langzame zone is een wens uit de buurt. Aangezien er door beide straten bussen rijden, is gekozen om de straten niet in te richten op de manier die hoort bij een 30-kilometerzone.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.