Süleyman Çelik zoekt altijd bruggen

Carlo Nijveen
IJmuiden

Süleyman Çelik beseft het maar al te goed. Nee, van een gelopen koers is geen sprake. Zeker: bij de voorronde van de IJmonder van het Jaar 2018-verkiezing is de Turkse IJmuidenaar enige tijd koploper geweest. Maar dat de voorzitter van de Kuba moskee die titel straks met gemak in de wacht zal slepen, staat niet vast. ,,Als ik zie wie de medekandidaten zijn, vind ik het al heel mooi dat ik de finale heb gehaald’’, zegt Çelik met een glimlach.

Offensief

Hoe het ook loopt, Süleyman Çelik - eveneens actief als raadslid van de gemeente Velsen - maakt zich op voor een heus offensief. De komende tijd wil hij onder meer proberen de allochtone en autochtone inwoners van de IJmuidense Zeewijk, Velsen-Noord en Velsenaren uit andere kernen dichter bij elkaar te brengen door middel van allerlei activiteiten.

,,In Zeewijk en andere delen van de gemeente waar relatief veel mensen van buitenlandse afkomst wonen, bijvoorbeeld in Velsen-Noord, ontstaat soms onderling onbegrip. Bijvoorbeeld over huisvuil dat op straat wordt gezet. Ook in 2019 weet nog niet iedere allochtone Velsenaar hoe de afvalinzameling hier precies is geregeld. Dat je voor een ondergrondse container een pasje nodig hebt en dat je grof afval niet naast zo’n container moet zetten of leggen. Zo’n probleem kan vrij gemakkelijk worden opgelost. Door deze bewoners goed te informeren.’’

Çelik hoopt tegelijkertijd dat Velsenaren van niet-Nederlandse afkomst zich de komende tijd vaker opwerpen als aspirant-wijkraadslid of als ’spreekbuis’ in een ander lokaal inspraakorgaan.

,,Zij moeten op buurtniveau meepraten over zaken die in hun wijk spelen. Op die manier worden ze vaker gehoord. Bij inspraakavonden en andere bijeenkomsten die ik bezoek, zie ik weinig allochtonen. Dat vind ik teleurstellend. Want zij zijn ook inwoners van Velsen en het is belangrijk dat zij ook hun mening geven.’’

Levenswerk

Velsenaren met verschillende culturele achtergronden samenbrengen. Çelik ziet het als zijn levenswerk. ,,Ikzelf ben als zevenjarige zoon van een gastarbeider in 1974 vanuit Turkije naar IJmuiden gekomen. In Emirdag, mijn geboorteplaats, kende ik iedereen. Na mijn aankomst hier kon ik in het begin met niemand communiceren. Maar IJmuidenaren, kinderen en volwassenen, waren destijds zeer behulpzaam. Zo heb ik bijvoorbeeld leren schaatsen, op een opgespoten baantje bij de Kennemerlaan. Ik kon er eerst natuurlijk helemaal niets van. Maar andere kinderen namen mij op sleeptouw. Mijn familie en ik werden direct in de IJmuidense gemeenschap opgenomen. Ook daardoor leerde ik snel Nederlands. De manier waarop wij hier toen zijn behandeld, heeft grote indruk op me gemaakt.’’

Süleyman Çelik - getrouwd, vader van twee dochters en een zoon - combineert het voorzitterschap van de Kuba moskee en zijn politieke activiteiten met een baan bij Tata Steel. Hij werkt daar als chemisch analist.

,,Ik ben daarnaast in het verleden een tijdje jeugdtrainer geweest bij voetbalclub Stormvogels. Bij die club liepen onder andere zo’n twintig jongens rond die vanuit Irak en Afghanistan hierheen waren gekomen. Ik vond het belangrijk dat niet alleen zij, maar ook hun ouders in de lokale gemeenschap werden opgenomen. Daarom vroeg ik de vaders van die jongens of zij wedstrijden wilden fluiten en of zij spelers wilden vervoeren bij uitwedstrijden. Dat hielp. Sommigen van die jongens spelen nu nog steeds bij Stormvogels. Prachtig.’’

Als de Turkse IJmuidenaar beroepsmatig of anderszins geen verplichtingen heeft, dan neemt hij geregeld een fotocamera ter hand, of een goed boek. Çelik wandelt ook graag in zijn vrije tijd. Zo kan hij de batterij weer opladen voor zijn missie: de ’sociale cohesie’ in Velsen bevorderen.

Belangstelling

,,Met het apostolisch genootschap heeft de Kuba moskee enige tijd terug bijvoorbeeld een cultuur- en foodfestival gehouden. Sinds dat festival zien wij onder andere een grotere belangstelling voor ons gebedshuis. Andere activiteiten om mensen met elkaar samen te brengen, zijn het uitnodigen van de buren van de moskee tijdens de ramadan en het organiseren van meerdere open dagen per jaar. Bij dat soort gelegenheden is het voor Velsenaren met verschillende achtergronden namelijk gemakkelijker om op een ongedwongen manier met elkaar in gesprek te raken. Dat zorgt wederzijds uiteindelijk voor meer begrip. Uit de reacties van de bezoekers van de moskee bleek dat deze verbindend bedoelde activiteiten erg waardevol zijn geweest. Om die reden wil ik met anderen dit soort activiteiten uitbreiden naar andere delen van Velsen en wellicht de hele IJmond.’’

multitabloid..templatelibrary.pdf

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.