Premium

Overbevolking in Noordzee: commissie buigt zich over de claims van energiewinning, natuurbeheer, economie en defensie

Amsterdam

Er zullen het komend half jaar harde keuzes gemaakt worden over de Noordzee, die voor energieopwekking, defensie, datatransport, scheepvaart en visserij gebruikt wordt. Daar is deze week nog een plan voor Schiphol op zee bijgekomen.

Daarnaast moet er voldoende plek over blijven voor de traditionele functie van de Noordzee, de natuur. De claims op de Noordzeeruimte zijn immens en de vraag is of de Noordzee niet overbevolkt dreigt te worden door al die verschillende functies.

Meer nieuws uit Amsterdam

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.