Premium

Oud-wethouder Haarlemmerliede: ’Er zijn wel stukken over Groene Schip’

Oud-wethouder Haarlemmerliede: ’Er zijn wel stukken over Groene Schip’
Overzicht van Groene Schip.
© Archief
Hoofddorp

Oud-wethouder Wim Westerman van Haarlemmerliede en Spaarnwoude is niets gevraagd over het project Het Groene Schip in Halfweg, dat volgens de rekenkamercommissie mislukt is. Hij vindt dat ’heel merkwaardig’.

De commissie stelde in een onderzoeksrapport vast dat veel documenten niet zijn gevonden en uitspraken van wethouders niet konden worden onderbouwd.

Westerman herkent zich wel in het niet kunnen vinden van documenten over het project.

,,Toen ik in 2014 als wethouder begon in Haarlemmerliede en Spaarnwoude werd tegen mij gezegd dat er geen documenten van Het Groene Schip waren. Later doken ze wel op in de projectgroep Noordzeekanaalgebied. Daar nam ik deel aan. Haarlemmerliede en Spaarnwoude had zich eerder nooit laten zien in dat overlegorgaan van alle gemeenten langs het kanaal en de provincie.’’

Volgens Westerman heeft de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude nooit veel interesse getoond in Het Groene Schip, dat in de ogen van wijlen burgemeester Frank IJsselmuiden een uitbreiding van de Amsterdamse haven in de Houtrakpolder kon blokkeren.

Westerman opperde talloze projecten om Het Groene Schip tot een recreatiecentrum te maken dat veel mensen zou trekken. ,,Van alles naar dat gebied halen, waarmee je zou kunnen voorkomen dat er een haven zou worden aangelegd’’, vat hij het kort samen.

,,En als er dan toch een haven zou moeten komen kun je punten opnoemen waar Haarlemmerliede en Spaarnwoude kan worden gecompenseerd voor activiteiten in de Houtrakhaven.’’ Westerman vond geen gehoor bij burgemeester en wethouders van de kleine gemeente.

Het Groene Schip is een dertig meter hoge opslagplaats van vervuilde grond langs de grens met Amsterdam. Door er een recreatief aantrekkelijk object van te maken, opperde Westerman, maak je het zo populair dat je het niet meer kunt weghalen.

Hij bedacht van alles. Een educatief windtunnelproject voor scholieren, een motorcrossterrein, een kabelbaan het ’schip’ op, kweken van zoute grond-producten op de verzilte berg, een kolenmijn nabootsen in Het Groene Schip, een bootverbinding op het Noordzeekanaal bij het ’schip’ laten aanmeren - het werd allemaal afgewezen.

,,In het voorjaar van 2015 kreeg ik B en W zo ver om eens te gaan kijken op Het Groene Schip. Ter plaatse wilden ze mijn toelichting en plannen niet horen. Na vijf minuten vertrokken ze weer.’’

Het nautische evenement Sail in 2015 leek Westerman een uitgelezen kans om Haarlemmerliede en Spaarnwoude, en vooral de strijd tegen een haven in de Houtrakpolder, onder de aandacht te brengen.

,,Ik kreeg van B en W te horen ’Wij hebben niets met Sail te maken want we hebben geen haven’. Daarom moest ik ook niet meedoen aan de projectgroep Noordzeekanaal, ’Want als je dat wel doet dan denken ze dat ze hier later wel een haven te kunnen aanleggen’,’’ schetst Westerman de situatie. De Velsenaar werd januari 2016 ontslagen op een avond waarop hij met de gemeenteraad had willen praten over de mogelijkheden van Het Groene Schip.

Dat project ligt sinds de fusie met Haarlemmerliede en Spaarnwoude in handen van Haarlemmermeer.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.