Premium

Kritiek gezondheidsinspectie op Reinaldahuis

Kritiek gezondheidsinspectie op Reinaldahuis
De inspectie bezocht het Reinaldahuis in oktober.
© Richard Stekelenburg
Haarlem

In een kritisch rapport stelt de gezondheidsinspectie dat het Reinaldahuis voor de helft niet voldoet aan de normen die je kunt stellen aan een zorgorganisatie. Dossiers worden niet goed bijgehouden en medewerkers zijn vaak afwezig als ze het meest nodig zijn. Toch denkt de inspectie dat het Reinaldahuis zelf orde op zaken kan stellen.

In het IGJ-rapport wordt geschetst aan welke normen de zorginstelling wel en aan welke niet voldoet. Op veertien punten is er getoetst, in de helft van de gevallen voldoet het Reinaldahuis grotendeels niet aan de norm. Volgens de inspectie heeft de instelling tijdens en na het onderzoek zelf ook al aangegeven de nodige verbeterpunten te zien.

De inspectie vindt het een slechte zaak dat zorgverleners tijdens de intensieve zorgmomenten, zoals tijdens de lunch en in de avond, niet structureel aanwezig zijn in de huiskamer. Vrijwillige gastvrouwen moeten dan inspringen. Op zich stimuleert dat wel de huiselijke sfeer, maar is er gezien de zorgzwaarte van de bewoners onvoldoende deskundigheid aanwezig.

Het personeelstekort is mede te wijten aan het ziekteverzuim dat boven het landelijk gemiddelde ligt. Het wel aanwezige personeel heeft tijdens de drukke momenten de handen vol met het uitdelen van medicatie of zit dan zelf ook te lunchen.

Zorgdossiers

Het bijhouden van de zorgdossiers gaat ook niet goed, concludeert de IGJ. Risico’s bij bewoners - zoals depressiviteit, eenzaamheid en ondervoeding - worden wel in dossiers opgenomen, maar bijpassende acties ontbreken.

Veelal is de zorg erg algemeen geformuleerd en niet op de persoon gericht. Daardoor kan de zorgorganisatie ook onvoldoende de kwaliteit en veiligheid van zorg bewaken, beheersen en verbeteren.

Overigens melden de cliëntenraden dat Reinalda wel voor hun open staat en hen betrekt bij de verbetering van zorg.

Verder zijn de persoonlijke gegevens van de bewoners door de inspectie onbeheerd aangetroffen op de gang. Iedereen kon deze zonder problemen inzien en dat is in strijd met de privacyrichtlijnen.

Ook valt er nog het nodige te verbeteren aan de samenwerking met andere zorgdisciplines binnen en buiten de organisatie. Daar is in ieder geval veel te weinig over terug te vinden in de cliëntendossiers, merkte de inspectie.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezocht het Reinaldahuis aan de Leonard Springerlaan in oktober vorig jaar en kwam deze week met een rapport over haar bevindingen. Over het rapport heeft de IGJ al met de zorgorganisatie gesproken. De Reinalda Groep meldde in die gesprekken al bezig te zijn met verbeteringen. De IGJ heeft er vertrouwen in dat die ook uitgevoerd gaan worden maar komt over vijf maanden nog eens kijken om dit te controleren.

Directiewisseling

Het zorgcomplex op humanistische grondslag bestaat uit twee delen. Het ene deel bevat de verpleeg- en zorgappartementen, revalidatie en 68 koopwoningen. Het andere deel biedt plaats aan 106 huurwoningen voor bewoners met een zorgindicatie.

Het Reinaldahuis heeft vijf etages en biedt zorg aan cliënten met een somatische- of psychogeriatrische aandoening. Op de begane grond bevindt zich het restaurant en de brasserie. In het restaurant wordt gekookt voor het hele huis. In een ruime hal bevindt zich de receptie. Daarnaast is er een huisartsenpraktijk, een apotheek, fysiotherapiepraktijk en ook een bibliotheek.

Na het bezoek verklaarde directeur Carolien Koning van Zorggroep Reinalda al het rapport met belangstelling tegemoet te zien. Sinds de directiewisseling, twee jaar geleden, is er volgens haar op het gebied van kwaliteit en financiën al veel gebeurd. Het ziekteverzuim zou zijn afgenomen en de organisatie kwam weer terug in de zwarte cijfers.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.