Premium

’Gemeente Velsen moet meebetalen aan amateurkunst’

’Gemeente Velsen moet meebetalen aan amateurkunst’
De gemeente Velsen moet meebetalen aan de lessen binnen de amateurkunst.
© archieffoto
Velsen

De gemeente Velsen moet blijven meebetalen aan amateurkunstuitingen als zangkoren, dans- en muzieklessen.

Dat vinden ruim zes op de tien deelnemers aan een enquête van de gemeente over het cultuurbeleid. De gemeente is momenteel bezig met het samenstellen van een cultuurvisie voor de komende jaren, om te zien hoe Velsenaren over bepaalde onderwerpen denken peilt de gemeente de meningen online.

In de tussentijdse rapportage is te lezen dat bijna duizend Velsenaren de vragenlijst hebben ingevuld. De cijfers zijn onderdeel van de discussie die de gemeenteraad donderdag tijdens een sessie zal hebben over de aankomende cultuurvisie. De taak van de gemeente in de verspreiding van kunst en cultuur staat volgens de deelnemers buiten kijf. Zo vindt 97 procent dat kinderen via school in aanraking moeten komen met cultuur en zegt 89 procent van de deelnemers dat het een taak is van de gemeente om hieraan bij te dragen.

Meedoen

Deelnemers aan de peiling beoefenen zelf ook takken van de amateurkunst. Zo volgt 23 procent van hen muziekles en beoefent twaalf procent beeldende kunst en theater. Deelname aan culturele activiteiten moet bereikbaar zijn voor iedereen, daarom stelt drie van de vier deelnemers dat er extra geld uitgetrokken moet worden voor mensen die dat nodig hebben.

De deelnemers mochten ook aangeven hoe het budget voor kunst en cultuur ongeveer verdeeld zou moeten worden. Verdeeld naar een procentuele bijdrage vinden de invullers dat het meeste geld naar culturele organisaties moet gaan als de bieb, de schouwburg of een culturele verzamelplaats, 23 procent van het budget zou daar heen moeten. Ook het behoud van cultureel erfgoed kan rekenen op ruim twintig procent (22 procent) van het budget als de deelnemers het voor het zeggen zouden hebben. Daarmee zouden de ruïne, Beeckestijn en de lokale musea ondersteund moeten worden. Ook kinderen in aanraking laten komen met kunst vinden de deelnemers 21 procent van het budget waard.

Evenementen

De overige 34 procent verdelen de deelnemers gelijk over culturele evenementen (17 procent) als het Havenfestival, Industriecultuur en het Zomerfestival en aan cultuureducatie (17 procent). Daarbij ligt de focus op kinderen in aanraking laten komen met kunst en cultuur.

Donderdagavond spreekt de gemeenteraad zich uit over een aantal stellingen over kunst en cultuur. Met de informatie van de daaropvolgende discussie gaat de gemeente verder met het schrijven van de cultuurvisie. Daarin wordt onder meer vastgelegd hoe het subsidiebeleid voor de amateurkunst eruit gaat zien.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.