Premium

Groter huisje volkstuin mag toch op groengebied De Biezen in Santpoort-Noord

Groter huisje volkstuin mag toch op groengebied De Biezen in Santpoort-Noord
De te grote huisjes op de volkstuinen van VTV IJmond in Santpoort-Noord kunnen mogelijk blijven staan.
© foto United Photos/Toussaint Kluiters
Santpoort-Noord

De meeste huisjes op de volkstuinen in het Santpoortse groengebied De Biezen kunnen mogelijk blijven staan. Het college van burgemeester en wethouders wil het bestemmingsplan voor vier van de vijf volkstuincomplexen in het gebied aanpassen, zodat de bebouwing per tuin maximaal 25 vierkante meter mag zijn.

Om na te gaan wat er zoal aan huisjes op de volkstuinen staat, heeft de gemeente Velsen onderzoek gedaan naar De Biezen in Santpoort-Noord. Eerder had de gemeente al geconstateerd dat er te grote bouwsels staan.

Verspreid over De Biezen - ingeklemd tussen spoorlijn, Hagelingerweg en Rijksweg - liggen vijf volkstuincomplexen.

Op vier daarvan mogen huisjes staan. Dat zijn de complexen van ATV De Hofgeest, VTV IJmond aan het Groenelaantje en de particuliere tuintjes aan het Groenelaantje 6. Op het deel aan de Biezenweg 83 van VTV IJmond mogen alleen kassen staan en geen andere bouwwerken.

Gelegaliseerd

Uit het onderzoek van de gemeente blijkt dat slechts een derde van de 144 tuinen van VTV IJmond aan het bestemmingsplan voldoet. De rest, 95 dagverblijven, is groter dan de toegestane 16 vierkante meter.

Als het bestemmingsplan wordt aangepast, kunnen 41 huisjes meteen worden gelegaliseerd. Die zijn niet groter dan 25 vierkante meter. De overige 54 gebouwtjes moeten wel aangepast worden, omdat die bijvoorbeeld een overkapping of luifel hebben waardoor ze groter zijn.

Hoeveel van de ongeveer 130 tuinen van ATV De Hofgeest een te groot huisje hebben, is niet bekend. Daar zijn de verblijven niet opgemeten, maar de gemeente gaat ervan uit dat er tachtig tot honderd niet voldoen aan het bestemmingsplan.

Omdat VTV IJmond haar leden toestaat een groter verblijf neer te zetten dan volgens het bestemmingplan mag, is tweederde van de huisjes groter dan de toegestane 16 vierkante meter. Als de gemeente hierop zou handhaven, moeten al die huisjes (gedeeltelijk) worden gesloopt.

Aanleiding voor het onderzoek van de gemeente Velsen was de ervaring aan het Groenelaantje 6. Een kleine drie jaar geleden is de gemeente daar begonnen met handhaving en dat bleek meteen al een behoorlijk ingewikkeld proces.

De 32 lapjes grond zijn in bezit van veertien verschillende particulieren. Behalve dat de handhavers moestuinen aantroffen, stonden er te grote bouwsels, waren er bergingen en paardenstallen, lagen er autowrakken en werden er paarden gehouden.

Hoger beroep

Met rechtszaken heeft de gemeente geprobeerd de verrommeling aan het Groenelaantje 6 glad te strijken. Over een aantal zaken loopt nog een hoger beroep. Het college wil het onderzoek op donderdag 14 maart bespreken in de gemeenteraad.

Daarna kan de procedure voor de herziening van het bestemmingsplan van start. Het streven is het bestemmingsplan halverwege juni aan te bieden aan de gemeenteraad.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.