Bomenkap Velsen-Noord en -Zuid begint

Het traject waar de oude kabels worden verwijderd.

Pieter van Hove
Velsen

De grootschalige bomenkap in Velsen-Noord en - Zuid voor het verwijderen van een ondergrondse hoogspanningskabel gaat volgens planning maandag van start.

Ook in Velsen-Zuid sneuvelen exemplaren, bijvoorbeeld bij de Amsterdamseweg. In totaal verdwijnen er 560 bomen in de gemeentedelen. De eerste activiteiten bestaan uit het kappen en snoeien van bomen en struiken in het gebied waar de oude kabelverbinding ligt, de zogeheten 150 KV kabel. Deze bomen en struiken zijn de afgelopen jaren op en rondom de verbinding gegroeid. Deze moeten worden weggehaald om de kabel op een veilige manier uit de grond te kunnen halen. Afgelopen maand zijn de te rooien bomen langs het tracé gemarkeerd. Begonnen wordt bij de Wijkermeerweg in Velsen-Noord.

Het kappen gebeurt op verzoek van netbeheerder Tennet. Die vervangt de 150 KV kabel voor de nieuwe 380 KV-hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk. Vooral de grote Hout of Koningsweg en de Wijkermeerweg krijgen te maken met een forse kap. Volgens de gemeente Velsen gaat het om reguliere bomen waarvoor geen kapvergunning nodig is. Tennet zelf zegt dat de klus wordt uitgevoerd in drie delen. Voor elk deel is ongeveer een week werk nodig. In het tweede deel komt Velsen-Zuid aan de beurt (zie kaartje). Bij de omgevallen bomen worden extra takken gelegd voor marters en vogeltjes. Op een aantal plekken worden houtrillen aangelegd. Op 18 maart is er een inloopavond in centrum Wakan, Grote Hout- of Koningsweg 39. De tweede is op 26 maart in de Engelmunduskerk, Velsen-Zuid. Tijden tussen 19 en 21 uur.

27961d58-4335-11e9-be32-1da1087f17eb.pdf

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.