’In de stad van de toekomst passen geen auto’s’

© Foto ANP

Max Sipkes
Haarlem

In de stad van de toekomst is nog nauwelijks plaats voor de auto. Overheden doen er goed aan daar nu al op te anticiperen. Het is zinloos dat niet onder ogen te zien.

Dat geluid komt uit onverdachte hoek: van telecomgigant VodafoneZiggo. Samen met de stichting Natuur en Milieu is geanalyseerd waaraan de stad van de toekomst moet en gaat voldoen. In die denkbeeldige stad is, zo luidt de stellige conclusie, geen ruimte meer voor auto’s. Er is gezien de woningbehoefte geen plaats meer voor.

Het bedrijf betrok behalve Natuur en Milieu ook een groot aantal deskundigen en organisaties bij de vraagstukken rond mobiliteit en de woonambities.

Haarlem

Ook Haarlem dient zich daar rekenschap van te geven, vindt directeur Maatschappelijke Waarde van VodafoneZiggo in een interview met deze krant. De Jong, zelf Haarlemmer, nam kennis van de eerste discussies over de nieuwe ontwikkellocaties voor woningbouw. Haarlem wil tienduizend huizen bouwen. De vrees van bewoners dat de woningbouwinspanningen met vastlopende verkeersstromen gepaard gaan noemt hij ’terecht’. „De stad is te krap om op de oude voet door te gaan.” De huidige parkeernorm, van ongeveer een auto per woning, vindt het bedrijf te hoog.

„Wie zich erin verdiept kan niet anders dan tot het inzicht komen dat er geen andere weg te begaan is. De verkeersdruk is al enorm, de vervuiling loopt de spuigaten uit, de stad is gewoonweg te krap en er zijn, ook nu al, prima alternatieven voor handen”, aldus de zegsman van VodafoneZiggo.

De auto is binnen stedelijke grenzen ook niet meer nodig, is de stelling. „Her en der in de wereld, maar ook in Nederland, wordt het bewijs al geleverd. Het vereist alleen nog een andere mindset. Het zal even wennen zijn. Dat geldt voor bewoners en voor het bestuur. Maar de realiteit is dat comfortabel vervoer ook zonder auto al mogelijk is.”

Lees ook: Autovrij: geen ontkomen aan en ’Voor auto’s is geen plaats meer in de stad’

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.