4-partijencoalitie mogelijk in Noord-Holland

4-partijencoalitie mogelijk in Noord-Holland
Haarlem

Een coalitie tussen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA is kansrijk voor een nieuw provinciebestuur in Noord-Holland. De informateurs van GroenLinks en de VVD, Laura Bromet en Cornelis Mooij, zien in deze vier partijen een coalitie die kan rekenen op voldoende draagvlak.

Een eerdere verkenning voor een bestuur met Forum voor Democratie, die de meeste stemmen behaalde bij de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland, wees al uit dat de kans hierop zeer gering zou zijn. FVD behaalde negen zetels, evenveel als de VVD en GroenLinks.

De informateurs hebben gesprekken gevoerd nadat alle partijen in een brief hun wensen voor een nieuwe coalitie kenbaar hadden gemaakt. Ze concluderen dat de verschillen tussen GroenLinks en VVD overbrugbaar zouden kunnen zijn en adviseren over te gaan tot een formatie met de vier genoemde partijen.

Meer nieuws uit Binnenland

Keuze van de redactie