Spaarne Gasthuis schrapt in onzinnige en niet effectieve zorg

1/4
Haarlem

Het Spaarne Gasthuis gaat zorg waarvan de effectiviteit in twijfel wordt getrokken schrappen. Het geld dat daarmee beschikbaar komt, moet besteed worden daar waar ingrijpen het meest toevoegt.

Dat zegt Ivo van Schaik, voorzitter van de raad van bestuur, naar aanleiding van uitspraken van onderzoeker Sjoerd Repping in de Volkskrant. Repping stelt dat van de helft van de handelingen die artsen uitvoeren in ziekenhuizen niet is bewezen dat de patiënt er baat bij heeft. Van 5 tot 10 procent zou zelfs vaststaan dat dit niet het geval is. Repping is door artsen, zorginstellingen, zorgverzekeraars, patiënten en het kabinet aangewezen om de zorgkwaliteit te verbeteren en kostenstijging te beperken door onzinnige zorg te stoppen.

Van Schaik: ,,Daar voelen we als ziekenhuis vanzelfsprekend een verantwoordelijkheid in. Zo is het bijvoorbeeld duidelijk dat de meeste mensen met etalagebenen het beste geholpen zijn met een looptraining en niet met een operatie. Dat is goedkoper en minder belastend.’’

Van Schaik reageert op onderzoeken die uitwijzen dat in ziekenhuizen veel ongepaste zorg wordt verleend. ,,In onze strategie zit heel duidelijk de gedachte dat niet alle zorg in het ziekenhuis hoeft plaats te vinden. Samen met onze ketenpartners, waaronder huisartsen, kijken we welke zorg het beste waar in de keten past. Daarbij zal ook veel zorg in de eerste lijn blijven. Als onderzoek uitwijst dat bepaalde behandelingen niet effectief zijn dan moeten we die als ziekenhuizen niet blijven uitvoeren. Dat is een gedachte waar we als Spaarne Gasthuis achter staan. Ook belangrijk is te bedenken dat het ontbreken van bewijs over effectiviteit niet hetzelfde is als een bewijs van ineffectiviteit. Zo is er geen goed gerandomiseerd klinisch onderzoek gedaan naar de effectiviteit van antibiotica bij bijvoorbeeld longontsteking. Maar dat het werkt, trekken we niet in twijfel.’’

Het kritischer kijken naar de zorg maakt onderdeel uit van het Hoofdlijnenakkoord dat zorgpartijen met gezondheidsminister Bruno Bruins hebben gesloten. In het akkoord worden aanzetten gegeven voor zorg op maat, het voorkomen van duurdere zorg en het inzetten van innovatieve manieren van zorg, zoals e-health.

Het Spaarne Gasthuis deed eerder mee aan een onderzoek van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra naar de mogelijkheden voor terugdringen van niet gepaste zorg. In het onderzoek werden acht vermoedelijke toepassingen van onnodige zorg bekeken. Het Spaarne Gasthuis maakte deel uit van een groepje ziekenhuizen waar werd gekeken naar het onnodig toepassen van urinekatheters en infusen en onnodig laboratoriumonderzoek. Bij de urinekatheters bleek een kwart ervan niet nodig te zijn. Bij de infusen zelfs ruim een derde. Het aantal onnodige lab-aanvragen bleek wel mee te vallen maar bedroeg toch tien procent.

In alle gevallen bleek het wegnemen van de onnodige zorg geen enkele invloed te hebben op infecties, opnameduur of mortaliteit. De onderzoekers concludeerden dat alleen op de door hen onderzochte zorg landelijk tientallen miljoenen euro’s bezuinigd zouden kunnen worden.

In ziekenhuizen wordt vaak te lang antibiotica via het infuus gegeven. Meestal kan al in een veel eerder stadium worden overgestapt op pillen en capsules. Dat is niet alleen goedkoper. Een patiënt kan dan ook veel eerder naar huis.

Meer nieuws uit Haarlem

Keuze van de redactie