Twaalf lintjes in Haarlem: één officier en twaalf Leden in de Orde van Oranje-Nassau

De twaalf gedecoreerden in de Gravenzaal met burgemeester Wienen.© United Photos/Paul Vreeker

Haarlem

In Haarlem zijn vrijdag twaalf lintjes uitgereikt: één officier en twaalf Leden in de Orde van Oranje-Nassau.

Lees ook: Minder lang vrijwilliger: minder lintjes in Haarlem

Officier in de Orde van Oranje-Nassau:

Ad Toet (63) is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Toet was algemeen directeur van Koninklijk Nederlands Vervoer, de werkgeversvereniging voor het spoorgoederenvervoer en beroepspersonenvervoer. Hij heeft zich er sterk voor gemaakt dat mobiliteit in en buiten Nederland slimmer, flexibeler, groener en daarmee duurzamer wordt.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Pon Kranen (63) zet zich in Roermond in om aan literatuur een podium te geven, onder meer met het doel om middelbare scholieren meer aan het lezen te krijgen. Zij is de drijvende kracht achter de Halewijnprijs en de Reinaert Trofee, respectievelijk de literatuurprijs van de stad Roermond en de literatuurprijs van de jongeren van Roermond.

Truus Muijlaert (83) is vijftig jaar als vrijwilliger actief voor de Haarlemse zwemvereniging De Watertrappers. Daarnaast was zij ruim dertig jaar actief als vrijwilligster van zwembad De Houtvaart en voor de Vereniging Vrienden van de Houtvaart. Ook is Truus Muijlaert vrijwilliger voor de Parochiegemeenschap H. Antonius van Padua (Groenmarktkerk) in Haarlem.

Betty Radema (85) is lange tijd actief voor het Humanistisch Verbond en de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Daarnaast vertelt zij in een project van Herinneringscentrum Kamp Westerbork aan leerlingen uit het basis- tot en met hoger beroepsonderwijs over haar persoonlijke oorlogservaringen. In Spaarndam was zij ook actief als vrijwilliger.

Abdeslam Mounji (64) stond in 1990 mede aan de basis van de oprichting van de Marokkaanse moskee in Schalkwijk. Daarnaast is hij actief voor de Stichting Ain Chiffa Haarlem, een organisatie die Haarlemmers van Marokkaanse afkomst ondersteunt op allerlei gebieden. Hij was eerder bestuurslid van de Stichting Samen Haarlem, die de contacten tussen Haarlemmers met een Marokkaanse achtergrond en andere Haarlemmers bevordert.

Mohamed Mounji (51) krijgt evenals zijn broer een lintje. Hij zet zich in voor de participatie van de Marokkaanse gemeenschap in de Haarlemse samenleving. Met dit doel stond hij aan de basis van de Stichting Samen Haarlem. Mohamed Mounji stond tot slot aan de basis van initiatieven om jongeren te stimuleren hun talenten te ontwikkelen.

Het echtpaar Jenny en Jan van der Wolf-Niemeijer is lange tijd actief voor het Rode Kruis. Jenny van der Wolf meer dan veertig jaar. Zij participeert als regulier vrijwilliger bij vakantieprojecten voor gehandicapten op het schip de Henri Dunant. Sinds twaalf jaar is de 64-jarige Haarlemse als hulpverlener actief bij de Nijmeegse Vierdaagse.

De 57-jarige Jan van der Wolf is bijna veertig jaar actief voor het Rode Kruis. Hij zet zich in het bijzonder in voor hulp bij activiteiten die zorgbehoevenden niet meer zelfstandig kunnen uitvoeren. Hij is teamleider bij vakantieprojecten voor gehandicapten op de Henri Dunant.

Daan Rasmussens (80) is inmiddels meer dan veertig jaar actief binnen de protestantse gemeenschap in Haarlem. Als lid en later voorzitter van de commissie administratie en beheer van de Gereformeerde Kerk in Haarlem-Oost droeg hij in Haarlem bij aan de fusie van de Gereformeerde en Hervormde kerken tot de Protestantse Kerk Nederland.

De 63-jarige Fred Rill is veertig jaar als vrijwilliger actief voor Hart voor CF, een stichting die mensen helpt met cystic fybrosis (CF), ook wel taaislijmziekte genoemd. Om deze mensen een leuk uitje te geven, verzorgt Fred Rill de sponsoring. Eerder was hij actief voor de organisatie van de jaarlijkse vakantiekampen voor kinderen en jong volwassenen met CF.

Esther Steenbergen (50) was lang actief voor het Ronald McDonald Huis VUmc: een logeeradres voor ouders van kinderen die liggen in het VUmc ziekenhuis in Amsterdam. Als gastvrouw verzorgde zij alle voorkomende werkzaamheden. Op deze plek werd Esther Steenbergen de stille kracht genoemd, met alleen oog voor de medemens en die zelf niets vraagt.

Dick Zwart (75) behoort tot de kern van bijzonder gemotiveerde vrijwilligers van Stichting De Baan. Deze actieve organisatie richt zich op de ontwikkeling van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is hij chauffeur voor welzijnsorganisatie Dock.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.