Velsen stelt ultimatum: vrijdagochtend moet er duidelijkheid zijn over de Velserpont

Velsen stelt ultimatum: vrijdagochtend moet er duidelijkheid zijn over de Velserpont
Vrachtverkeer dat niet door tunnel mag, moet met de pont.
© Ron Pichel Fotografie
IJmond

De gemeente Velsen besluit vrijdagmorgen om 10 uur of het via de rechter gaat vragen om toch een pont te laten varen tijdens de ov-staking van 28 mei. De gemeente Beverwijk, Omgevingsdienst IJmond/IJmond Bereikbaar en de Fietsersbond steunen een eventueel kort geding van de gemeente Velsen.

De bonden hebben aangegeven vrijdag uiterlijk 10 uur een definitief antwoord te geven op het verzoek van Velsen om de veerpont te laten varen tijdens deze staking. Als de FNV dan besluit de pont niet te laten varen, gaat de gemeente Velsen bij de rechter vragen om de pont in de vaart te houden.

Deze zal zich dan maandag buigen over de argumenten van de gemeente Velsen. ,,Uiteraard heeft het college begrip voor de acties en staken is een recht dat niemand ontzegd kan worden’’, schrijft wethouder Bram Diepstraten.

,,In Velsen is sprake van een bijzondere verkeerssituatie, waarbij vervoer over de sluizen op dit moment onmogelijk is. Vervoer per veerpont is dan voor een grote groep inwoners essentieel belang. Daarom vreest het college voor maatschappelijk ontwrichting als de veerpont wordt betrokken bij de staking.’’

Toch wil het college zich inzetten om staking te voorkomen omdat gaat hier om grote groepen inwoners van Velsen die hiervan aanzienlijke hinder ondervinden.

Het personeel in het openbaar vervoer staakt dinsdag 28 mei als actie tegen de oplopende pensioenleeftijd. Ook de schippers van het GVB doen mee aan de staking. In verband met de afgesloten sluisroute verliezen fietsers en voetgangers de enige verbinding tussen de noordelijke en zuidelijke IJmond. De gemeente Velsen, gesteund door Beverwijk en Heemskerk, heeft deze week een brief gestuurd naar de FNV met het verzoek om de pont bij Velsen buiten de staking te houden. De IJmond wordt volgens de colleges ’onevenredig hard geraakt door de staking’.

Gesprekspartners

Daarnaast heeft de Velsense wethouder Bram Diepstraten meerdere acties ondernomen om fietsers op 28 mei naar de overkant van het kanaal te krijgen, legde hij donderdagavond tijdens het actualiteitenuurtje van de gemeenteraadsvergadering uit.

In een niet-uitputtende opsomming noemt hij de verschillende partners op die hij heeft gesproken na het afkondigen van de staking.

,,We hadden contact met Rijkswaterstaat over de sluisroute. Het was niet mogelijk de route voor 24 uur voor fietsers open te stellen.’’ Daarbij was het voor Rijkswaterstaat niet alleen de veiligheid, maar ook de vraag of de tijdelijke weg op tijd klaar zou zijn. Diepstraten sprak Rijkswaterstaat ook over het open stellen van een tunnelbuis voor fietsers. ,,Dat is niet mogelijk, want het is een Rijksweg.’’ De IJ-tunnel in Amsterdam is geen Rijksweg daarom kan de stad dat verzoek wel indienen.

Verkeersinfarct

Diepstraten sprak tevens met het GVB, dat ’niks kan en wil ondernemen tegen de staking’. Ook met de gemeente Amsterdam werd gesproken, maar zij accepteren de staking. Beverwijk en Heemskerk steunen de acties die Velsen heeft ondernomen, dat geldt ook voor de Fietsersbond. De bond, OD IJmond/IJmond Bereikbaar en Beverwijk steunen het kort geding.

Diepstraten: ,,Onder normale omstandigheden zouden we niet treden in het stakingsrecht, maar er is geen enkele fietsverbinding mogelijk nu. We roepen op vrij te nemen of thuis te werken, maar ondanks dat verwachten we een verkeersinfarct.’’ De wethouder benadrukt dat iedereen doet wat hij of zij kan, maar dat opties op een bepaald punt uitgeput raken. ,,We zijn geen ov-bedrijf. We kunnen en mogen geen alternatief vervoer bieden.’’

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat heeft overigens donderdag aan Diepstraten laten weten dat de asfalteringswerkzaamheden aan de toe- en afritten in de nachten en avonden van 27 en 28 mei gewoon doorgaan.

Er is een tekort aan asfalteringsmachines, door de grote vraag naar de machines is het werk niet te verplaatsen. Verkeer wordt omgeleid en door de uren waarin de werkzaamheden plaatsvinden, verwacht Rijkswaterstaat geen grote verkeersproblemen.

Meer nieuws uit IJmond

Keuze van de redactie