Woon je in Velsen en kun je moeilijk lezen, dan is er hulp op komst

Lezen van een boek is voor laaggeletterden erg lastig.
© foto bart vuijk
Velsen

Naar schatting drie- tot vijfduizend inwoners van Velsen zijn laaggeletterd, wat betekent dat ze grote moeite hebben om teksten te begrijpen. Wethouder Marianne Steijn wil hier wat aan doen, want laaggeletterden hebben problemen met het lezen van borden, opschriften in winkels en brieven en lopen tegen allerlei moeilijkheden aan in het dagelijks leven.

Het gaat hierbij om mensen die in Nederland zijn geboren. Voor mensen die hier niet zijn geboren, bestaan al veel programma’s. Voor laaggeletterden van eigen bodem komen nu ook hulpprogramma’s.

Doel van deze programma’s is om mensen naar het leesniveau van eind VMBO of MBO2 te brengen. Dit wordt gezien als ondergrens om zich veel makkelijker dan nu te kunnen redden in het maatschappelijk leven. Probleem voor de gemeente is dat veel laaggeletterden een meester zijn geworden in het verhullen van hun gebrek. Daardoor is een grote groep ’niet zichtbaar’ voor de gemeente, en is niet duidelijk hoe groot deze groep precies is.

De gemeente zet samen met 23 organisaties en scholen acties op touw. Consulenten bij de sociale teams zijn getraind in de herkenning van laaggeletterdheid bij de mensen die hier aankloppen voor hulp. Er is aandacht voor voorschoolse educatie, het Nova College hanteert toegepaste methoden om laaggeletterde leerlingen vooruit te helpen, en er is een website opgericht waar werkgevers hun laaggeletterde personeel kunnen aanmelden voor het volgen van een leertraject. Voorts is het project Stap In gestart, waarbij in de bibliotheek mensen stap voor stap worden begeleid om ze aan een beter leesniveau te helpen.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.