Premium

Schadepost door dode kastanje van de buren die tijdens storm op schutting valt

Schadepost door dode kastanje van de buren die tijdens storm op schutting valt

Dick Klees blijft met de schade zitten als de dode kastanjeboom van de keer op keer gewaarschuwde buurman tijdens een storm bij hem in de tuin valt en de tuinafscheiding vernielt.

Van de aanvankelijk zieke boom woeien al regelmatig steeds grotere takken. Eerst mondeling en later ook schriftelijk werd de buurman door Klees en andere omwoners gevraagd er iets aan te doen uit vrees dat de boom zou kunnen omwaaien. Ook de gemeente stelde vast dat de boom er slecht bij stond. Maar volgens Klees werden alle waarschuwingen genegeerd en een winterstorm werd de boom uiteindelijk fataal.

Klees’ verzekering keert de schade aan de erfafscheiding weliswaar uit, maar omdat het stormschade betreft blijft hij wel zitten met een eigen risico van 450 euro. Hij vraagt de buren hem dat bedrag te vergoeden, maar dat gebeurt niet. En dat bevalt Klees geenszins.

Terecht, leert de reactie van onze advocaat Kees van der Burg van Bos Van der Burg Advocaten in Zoetermeer. Volgens hem is de buurman wel degelijk verplicht om de schade te vergoeden. Hij was immers nadrukkelijk gewaarschuwd maar heeft zijn zorgplicht geschonden door geen maatregelen te nemen om schade te voorkomen, wat gemakkelijk had gekund én gemoeten. Dan spreek je van een onrechtmatige daad (artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek) en is de buurman aansprakelijk voor ontstane schade.

Zorgplicht

Kees van der Burg legt uit: ,,Naar mijn mening heeft de eigenaar van de boom zijn zorgplicht geschaad. Hij was immers op de hoogte van het belang tot het nemen van maatregelen, of had dat op zijn minst kunnen zijn: de gemeente heeft immers bevestigd dat de boom op omvallen stond, de boom stond op een erfscheiding, er is niet gebleken dat de eigenaar de boom goed heeft onderhouden en zowel de heer Klees als de andere buren hebben de eigenaar meermaals gewaarschuwd over het feit dat de boom leed aan een ziekte en dat er regelmatig grote takken van de boom afwaaiden. Deze feiten maken het naar mijn mening dan ook voorzienbaar dat de boom, indien de eigenaar geen maatregelen zou treffen, zou kunnen omvallen en er inderdaad schade zou kunnen ontstaan.”

,,Zeker in het geval van storm viel dit mijns inziens te verwachten. De heer Klees en de andere buren hebben de eigenaar van de boom dan ook terecht verzocht om maatregelen te nemen. De eigenaar van de boom heeft dat echter niet gedaan, terwijl hij dat gezien de omstandigheden en de inhoud van de zorgplicht, wel verplicht was te doen. Dit heeft mijns inziens tot gevolg dat je kunt vaststellen dat de eigenaar van de boom zijn zorgplicht heeft geschonden en er aldus sprake is van onrechtmatig gedrag. De heer Klees daarom recht op vergoeding van zijn schade.”

Weigering

Duidelijk verhaal van Kees van der Burg. Het wordt alleen lastig wanneer de buurman desondanks bij zijn weigering om de schade aan de tuinafscheiding te vergoeden blijft, want dan zal meneer Klees toch echt naar de rechter moeten als hij geld wil zien. We hebben nog wel even telefonisch contact met de buurman, waarin hij aangeeft dat hij een hovenier al wel opdracht had gegeven om iets aan de boom te doen, maar dat de kastanje door de storm is omgevallen voordat er iets aan gedaan kon worden. Hij is er voor zichzelf nog niet uit of hij aan de eis van meneer Klees zal toegeven. Laten we hopen dat hij verstandig doet.

Achtergrond | Overmacht

Verzekeraars vinden dat het stormt bij windkracht 8. Schade daardoor is overmacht, je betaalt deze zelf (of je opstal- of glasverzekering). Claimen bij buren kan alleen als hen iets te verwijten is, bijvoorbeeld gebrekkig boomonderhoud.

Wilt u reageren of heeft u hulp nodig van de ombudsman? Mail ons!

Ombudsman nieuwsbrief

Durk Geertsma en Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.

Meer nieuws uit Ombudsman

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.